Kursprogram Bridgeskolen høsten 2017

Kurs høsten 2017:   
(Lettvindt påmelding gjennom påmeldingsknappen over til høyre)
1. dag (av 6):
Kl.
Sted
Kursinnhold
Lærer
Mandag 11. september 2017
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Begynnere
Leif-Erik Hoel Stabell
Mandag 11. september 2017
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Litt Øvet
Tor Inge Iversen
Mandag 11. september 2017
18.00 - 20.30
Lørenveien 68
Begynnere
Kristoffer Hegge
Mandag 11. september 2017
18.00 - 20.30
Lørenveien 68
Litt Øvet
Geir Olav Fuglem
Tirsdag 12. september 2017
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Litt Øvet
Kristiffer Hegge
Tirsdag 12. september 2017
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Begynnere
Leif-Erik Hoel Stabell
Tirsdag 12. september 2017
18.00 - 20.30
Lørenveien 68
Litt Øvet
Geir Olav Fuglem
Tirsdag 12. september 2017
18.00 - 20.30
Lørenveien 68
Begynnere
Tor Inge Iversen
Onsdag 13. september 2017
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Begynnere
Leif-Erik Hoel Stabell
Onsdag 13. september 2017
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Viderekomne
Tor Inge Iversen
Onsdag 13. september 2017
18.00 - 20.30
Lørenveien 68
Begynnere
Leif-Erik Hoel Stabell
Onsdag 13. september 2017
18.00 - 20.30
Lørenveien 68
Viderekomne
Kristoffer Hegge
Torsdag 14. september 2017
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Begynnere
Tommy Sandsmark
Torsdag 14. september 2017
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Litt Øvet
Leif-Erik Hoel Stabell
WEEK-END BEGYNNERKURS:
14. og 15. oktober 2017

11.00 - 16.30 begge dager

Lørenveien 68
Begynnere

Leif-Erik Hoel Stabell & Tor Inge Iversen

WEEK-END BEGYNNERKURS:
11. og 12. november 2017
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Begynnere

Leif-Erik Hoel Stabell & Geir Olav Fuglem

WEEK-END BEGYNNERKURS:
16. og 17. desember 2017
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Begynnere

Leif-Erik Stabell & Kristoffer Hegge

WEEK-END KURS for Litt Øvede:
28. og 29. oktober 2017
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Litt Øvet

Leif-Erik Hoel Stabell & Geir Olav Fuglem

WEEK-END KURS for Litt Øvede:
25. og 26. november 2017
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Litt Øvet

Tommy Sandsmark & Kristoffer Hegge

WEEK-END KURS for Litt Øvede:
2. og 3. desember 2017
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Litt Øvet

Tommy Sandsmark & Kristoffer Hegge

WEEK-END KURS for viderekomne:
7. og 8. oktober 2017
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Viderekomne

Leif-Erik Hoel Stabell & Kristoffer Hegge

WEEK-END KURS for viderekomne:
18. og 19. november 2017
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Viderekomne

Leif-Erik Hoel Stabell & Geir Olav Fuglem

WEEK-END KURS i SPILLEFØRING (NB: NYTT):
21. og 22. oktober 2017
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Spilleføring

Kristoffer Hegge & Tommy Sandsmark

WEEK-END KURS i SPILLEFØRING (NB: NYTT):
25. og 26. november 2017
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Utspill & Motspill

Leif-Erik Stabell & Tommy Sandsmark

WEEK-END KURS i UTSPILL/MOTSPILL (NB: NYTT):
4. og 5. november 2017
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Spilleføring

Kristoffer Hegge & Tommy Sandsmark

WEEK-END KURS i det nye overføringssystemet BUK:
9. og 10. desember 2017
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68 Har du lyst til å lære et nytt system som gjør deg bedre og mer kompatibel? Tommy Sandsmark

WEEK-END KURS i KLØVERFØRING:
9. og 10. desember 2017

11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Overføring etter 1 kløver blir oftere og oftere brukt i Norge. Hva er det og hvordan forsvarer man seg mot det ?

Tommy Sandsmark

Hverdagskursene varer i 6 uker, 2,5 timer hver gang og koster kr. 1500,- pr. person. Betaling skjer ved fremmøte første gang (helst kontant eller pr. VIPPS til: 82599). Weekend-kursene varer i 2 dager og prisen er den samme som for alle de andre kursene.

(NB: Ungdom under 25 år kan søke støtte fra NBF Oslo til å gå kurs for redusert pris!) Kursavgiften for begynnerkurset inkluderer undervisning, kurshefte og alt materiell.

 

 

NYTT: WEEK-END KURS i KLØVERFØRING:

Vi tilbyr nå et weekendkurs i "kløverføring", en meldemetode som blir brukt av de fleste gode par i Norge. Kløverføring er rett og slett overføring til major etter åpning 1 kløver.

Dette kurset tar sikte på å avmytifisere de vansker man tror slik overføring fører med seg. Kurset vil vise hvordan du kan integrere dette som en del av ditt naturlige system, hvilke meldinger som benyttes og hvordan man får sikkerhet for å finne fram til riktig kontrakt. Majorfargene er de viktigste, og å få disse tidlig under kontroll er helt essensielt for å kunne spille god bridge.

I kurset inngår en gjennomgang av meldesekvenser etter 1 kløver åpning, innlæring av "kvitteringsmeldinger", og dessuten konvensjoner som XY og Supportdoblinger. Det vil bli gitt ut et elevhefte, som inneholder en beskrivelse av alle de spill som vil bli spilt og gjennomgått.

Hvis du er interessert i å være kompetitiv ved bridgebordet, er dette kurset en riktig god innføring i de krefter og de teknikker som ligger bak kløverføring. Du kan melde deg på gjennom påmeldingsmodulen til høyre for logoen.

 

FAQ (Frequently asked questions)

NB! De vanligste spørsmål omkring kursene våre:

Trykk her!

 

Lørdagsseminaret Høsten 2017: Påmelding gjennom linken til høyre for logoen på toppen av siden. Hvis 4 deltagere eller flere melder seg på, blir det seminar!

Dato Emne Innhold
Lørdag 9. september 2017:

Spilleføring i NT

Honnørstikk. Langfargestikk. Viktighetene av å ha "Tempo". Primærplanlegging ved spilling av NT-kontrakter. Problemer du møter som spillefører: Innkomster, blokkering, dukking (lasjering), kommunikasjon og påspill til stikk 1. Spilleplanlegging. Sannsynligheter. I dette seminaret vil du lære hvordan du skal legge en spilleplan før du spiller på til stikk 1. Du vil lære omstikktyper og om hvordan du skal utvikle og godspille dine stikk før motparten får tatt sine. Du vil dessuten lære hvordan du skal lete etter mulige problemer og finne løsninger på dem før du begynner å spille kontraktene.
Lørdag 16. september 2017: Spilleføring i farge Honnørstikk. Langfargestikk. Stjelestikk. Den gyldne tilpasning. Tapertelling. Spilleplan. Uttrumfing. Hva kan du bruke trumffargen til? Kommunikasjon mellom hendene. Kommunikasjon mellom motpartens hender. Trumfmatt. Reverse Dummy. Kryssstjelinger. Avoidance play. I dette seminaret vil du lære forskjellene mellom det å spille NT-kontrakter og det å spille fargekontrakter. Du vil få kunnskaper om hva du skal lete etter når du har en ekstra stikktype (trumf). Du vil dessuten få gjennomgått noen teknikker som vil forbedre din spilleføring og dermed ditt stikkpotensiale radikalt.
Lørdag 23. september 2017: Motspill mot NT Markeringer: Styrkekast, Fordelingskast, Lavinthal. Når bruker du hvilken type kast. Hvordan skal du kaste for å greie å gi makker informasjon om hva du sitter med og hvor du har det? Honnørmarkeinger. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Smith Peter. Motspillet er det vanskeligste i bridge, men likevel det viktigste, siden du spiller 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i 50% av alle spillene du spiller. På dette seminaret lærer du hvordan du skal greie å sette alle de forskjellige typene markeringer i system, når du skal bruke hvilke kast og hva du skal lete etter når makkeren din legger en eller annen type markering. Gjennom å telle ut hva spilleføreren har, vil du lære å unngå å kaste kort som du absolutt ikke må kaste, og på denne måten vil du få flere stikk i motspillet enn du har fått hittil.
Lørdag 30. september 2017:

Motspill mot farge

Markeringer. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Trumfekko. Motspillet er det vanskeligste i bridge, men likevel det viktigste, siden du spiller 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i 50% av alle spillene du spiller. På dette seminaret lærer du hvordan du skal greie å sette alle de forskjellige typene markeringer i system, når du skal bruke hvilke kast og hva du skal lete etter når makkeren din legger en eller annen type markering. Du vil lære å unngå å kaste kort som du absolutt ikke må kaste, og på denne måten vil du få flere stikk i motspillet enn du har fått hittil. Dessuten lærer du forskjellen på aktivt og passivt motspill
Lørdag 14. oktober 2017: Innmeldinger Defensiv strategi. Hvorfor skal man melde inn? Innmeldingstyper: Enkel innmelding, Innmelding 1NT, Opplysende dobling, Tofargeinnmeldinger, Sperreinnmeldinger. Balansering i 4. hånd. Telling av spillestikk og tapere. Svar på makkers innmeldinger og aksjoner. På dette seminaret lærer du de viktigste forutsetningene for å kunne være med i et meldingsforløp der motparten har åpnet. Det er nemlig farlig å melde seg på, men dersom man gjør det basert på "riktige" forutsetningene, kan faremomentet reduseres betraktelig, og poenghøsten ved bridgebordet vil trolig bli vesentlig bedre.
Lørdag 21. oktober 2017: Doblinger

Opplysende doblinger. Svar på opplysende doblinger. Straffedoblinger. Negative doblinger. Utspillsdoblinger. Lightner-doblinger. Dobling av NT-meldinger. Responsive doblinger. Supportdoblinger. Redoblinger (SOS og styrkevisende). På dette seminaret lærer du hva som er forskjellen på de forskjellige doblingstypene, i hvilke situasjoner du skal bruke hvilken type doblinger og hvordan den andre hånden skal forholde seg til dine doblinger.

Lørdag 28. oktober 2017:

I slemsonen:

Cuebids. Svar på Cuebids. Minisplinter. Svar på Minisplinter. Splinter. Svar på Splinter. Stenbergs 2NT. Svar på Stenbergs 2NT. I dette seminaret lærer du deg å bruke et langt større repertoir når du begynner å nærme deg slemsonen. Du vil også lære hvordan du får vite når det er riktig å gå videre og når det er riktig å stoppe under slem. Forutsetningene for slemspill ligger i tilpasning og dessuten i hvor godt kortene på den ene hånden passer sammen med kortene på den andre. Du vil lære når du skal "gå på" og når du skal "legge av".
Lørdag 4. november 2017: Safety Play (NB! NY) Safety play er det vi kaller den måten å behandle en fargekombinasjon på som gir størst sjanse for å vinne et visst antall stikk i fargen uten å ta hensyn til eventuelle overstikk. Det finnes i bridgen to typer spillere. Det er de ”heldige”, som kortene nesten alltid sitter bra for, og som stadig tar vellykkede finesser, og det er de som har tatt seg besværet å sette seg inn i Safety-teknikker. Slike Safety Plays har ofte som utgangspunkt å unngå å tape mer enn ett stikk (av og til to) i en bestemt farge. Man kan derfor si det slik at den riktige måten å behendle en farge på er avhengig av hvor mange stikk du trenger i fargen. Du kan da enten spille på å vinne maksimum antall stikk (som i par-bridge), eller du kan spille ”safe” for å sikre deg det antall stikk som er nødvendig for å vinne kontrakten. Safety Play er den måten vi ofte tenker på når vi spiller lagbridge, der overstikkene ikke teller alt for meget. Hele hensikten med Safety Play er å unngå nederlag i kontrakter hvor det er mulig å unngå nedelag. På dette seminaret vil du lære deg fargebehandling, og hvordan du skal tenke for ikke å miste stikk i en farge som du ikke trenger å miste.
Lørdag 11. november 2017: Utspill mot NT

Planlegging av utspillene. Forberedelser i meldefasen. meldinger som genererer gode utspill. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. "Lesing" av meldingsforløpet. Utspill mot NT-kontrakter.

Utspillet er en av de viktigste fasene i bridge, for i utspillet legger du grunnlaget for det som kan bli enten et godt planlagt og gjennomført motspill eller du bereder grunnen for en katastrofe, slik at alle poengene går til motparten. På dette seminaret vil du lære deg å gi info til makker om hvor han kan finne deg når han skal spille ut. Du vil videre lære deg til å forsøke å forstå hva motparten sitter med på bakgrunn av deres meldinger.

Lørdag 18. november 2017: "Enda chansen" Det er mange bridgespillere som sitter med et spesielt problem, og tenker og tenker, og leter med lys og lykte etter en måte å vinne spillet på eller å bete motparten på. Plutselig finner de løsningen, og dette er ganske sikkert deres aller lykkeligste øyeblikk ved bridgebordet! Det å lete etter ”enda chansen” er som å forsøke å løse et detektivproblem. For å si det med et krim-bilde: du vet hvem kjeltringen er, men det gjelder å bevise hvorfor det må være nettopp han.Det finnes ofte holdepunkter i så vel meldinger som spillets innledning, og det er disse bitene du skal legge sammen til ditt ønskebilde. Dette seminaret er et praktisk seminar der du blir gitt spilleførings- og motspillsproblemer, som du skal forsøke å løse ut fra de "clues" som finnes gjennom meldinger og spillets gang inntil da. Svensken Per Jannersten skrev en hel liten bok om dette emnet, og det er derfra vi har hentet oppgavene. Gjennom å gå på dette seminaret vil du utvikle evnen til å lete etter løsninger på aktuelle problemer som du vil oppleve ved bridgebordet.
Lørdag 25. november 2017: Utspill mot farge

Planlegging av utspillene. Forberedelser i meldefasen. Meldinger som genererer gode utspill. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. Passivt forsvar vs. aktivt forsvar. "Lesing" av meldingsforløpet. Utspill mot fargekontrakter. Når skal det trumf ut og når skal det ikke trumf ut?

Utspillet er en av de viktigste fasene i bridge, for i utspillet legger du grunnlaget for det som kan bli enten et godt planlagt og gjennomført motspill eller du bereder grunnen for en katastrofe, slik at alle poengene går til motparten. På dette seminaret vil du lære deg å gi info til makker om hvor han kan finne deg når han skal spille ut. Du vil videre lære deg til å forsøke å forstå hva motparten sitter med på bakgrunn av deres meldinger.

Lørdag 2. desember 2017:

Roman Key Card Blackwood

5 ess Roman Key Card Blackwood. Svar på RKCBlackwood. Trumfdame-spørsmålet. Kongespørsmålet. I dette seminaret lærer du deg å bruke et langt større repertoir når du begynner å nærme deg slemsonen. Du vil også lære hvordan du får vite når det er riktig å gå videre og når det er riktig å stoppe under slem. Forutsetningene for slemspill ligger i tilpasning og dessuten i hvor godt kortene på den ene hånden passer sammen med kortene på den andre. Du vil lære når du skal "gå på" og når du skal "legge av".

Lørdagsseminaret er et bridgeseminar for dem som kan litt mere enn det helt nødvendige. Det dreier seg om undervisning og trening i spesialemner. Ofte vil dette være problemområder som de fleste spillerne har et uklart forhold til, som f.eks. Utspill, kast satt i system, spilleføringsproblematikk, slemmeldinger, sperremeldinger, moderne meldeteori, etc. Seminaret går lørdager fra kl. 11.00 til kl. 14.00, ca. en lørdag i måneden. Undervisningen koster kr. 400,- pr gang (1/2 pris for ungdom under 25 år), og foregår på Bridgesenteret, Lørenveien 68. Betaling skjer cash, og på stedet. Forhåndspåmelding gjennom påmeldingsknappen til høyre for logoen vår.

GRATIS Miniseminar høsten 2017: Kom når du vil!

Som et ledd i videreutdannelsen av våre nye bridgespillere avholder Bridgeskolen Miniseminar hver eneste tirsdag fra kl. 17.00 til 17.45. Undervisningen foregår i Lørenveien 68. Her vil det bli seminar på to forskjellige nivåer, Det ene (Lærer: Geir Olav Fuglem) er for de som nylig har gått nybegynnerkurs og som er interesserte i mer teori, og det andre (Lærer: Leif-Erik Hoel Stabell) er for dem som har spilt litt lenger.

Seminarene er gratis, og du kan velge selv hvilket du ønsker å besøke. Under finner du planen for første halvår 2017. Det kan bli noe forandring i planene, grunnet uforutsette hendelser, men hvis du ønsker å følge med, gå inn på Facebook-sidene til enten Bridgeskolen eller Bridgesenteret BK, for der vil vi holde dere orientert.

Rett etter hvert seminar, kl. 18.00 vil vi sette i gang en bridgeturnering i to puljer; den ene for de helt ferske og den andre for de som har noe erfaring i bridge. Alle som møter fram vil være sikre på å få spille. Turneringsledere vil være to av Bridgeskolens lærere, Leif-Erik Hoel Stabell og Kristoffer Hegge, så du er i meget trygge hender.

Spilling i Bridgesenteret (Lørenveien 68) :

Spilling i Bridgesenteret, Lørenveien 68:
Tirsdag 17.00-17.45 Bridgesenteret BK: Gratis Mini-seminar. Undervisning av Leif-Erik Hoel Stabell (litt øvede) og Geir Olav Fuglem (begynnere: starter 31. oktober) i regi av Bridgeskolen. Emnene er offentliggjort på disse sidene.
Tirsdag 18.00-21.00 Bridgesenteret BK : Åpen turnering for alle uerfarne spillere i 2 puljer. Alle som kommer får være med og spille! Vi garanterer at du får deg makker hvis du ikke nyter medbragt.

Miniseminar
Begynnere
v/ Geir Olav Fuglem
Litt Øvet
v/ Leif-Erik Hoel Stabell
Dag
Dato
Tirsdag
15. august 2017
Mikkelsens 15-regel
Tirsdag
22. august 2017
Fargebehandling
Tirsdag
29. august 2017
Blokkering & avblokkering
Tirsdag
5. september 2017
Begrenset valg
Tirsdag
12. september 2017
Eliminasjon
Tirsdag
19. september 2017
Deduksjon
Tirsdag
26. september 2017
Odds
Tirsdag
3. oktober 2017
Lasjering
Tirsdag
10. oktober 2017
Støttedoblinger (support-x)
Tirsdag
17. oktober 2017
Amundsen mot NT
Tirsdag
24. oktober 2017
Dobling av slemmer (Lightner)
Tirsdag
31. oktober 2017
Doblinger av 2NT (og høyere)
Tirsdag
7. november 2017
Utregning og Bridgemate
Revers
Tirsdag
14. november 2017
Finesser
Stampemeldinger
Tirsdag
21. november 2017
Halles 2 kløver
Håndvurdering
Tirsdag
28. november 2017
Opplysende doblinger
Motspill mot fargekontrakter I
Tirsdag
5. desember 2017
Overføring etter NTI
Motspill mot fargekontrakter II
Tirsdag
12. desember 2017
Stayman
Når skal du spille trumf ut?
Tirsdag
19. desember 2017
Innmeldinger
Når skal du IKKE spille trumf ut?
Tirsdag
Juleferie
Generelt om utspill
Aktivt og passivt forsvar
 
2. januar 2018
Utspill mot NT
XY
Tirsdag
9. januar 2018
Utspill mot farge
Splinter & Minisplinter
Tirsdag
16. januar 2018
Sperreåpninger
CUEBIDS
Tirsdag
23. januar 2018
Enkel spilleføring i NT
Roman Key Card Blackwood
Tirsdag
30. januar 2018
Enkel spilleføring i farge
Trumf D-spørsmålet
Tirsdag
6. februar 2018
Negative doblinger
Trumf K-spørsmålet

 

NB! Alle kan bli bridgelærer hvis de bare har gode læremidler.

Vi har laget en rekke Miniseminarer som passer godt til ca.

45 minutters undervisning før hver bridgekveld.

Klubber og/eller enkeltpersoner som er interessert i å abonnere på Miniseminarene, eller å kjøpe enkelte seminarer kan gå via påmelding til lørdagsseminaret og melde sin interesse der (det siste valget). Seminarene koster kr. 50,- pr stk, og jeg vil sende både en didaktisk riktig PowerPoint-fil og dessuten en fremstilling i Word (for oppkopiering) der dette er laget. PowerPoint-plansjene er selv-instruerende, og en hvilken som helst litt erfaren bridgespiller kan undervise etter dette opplegget etter litt forberedelse!

NB! Hvis en klubb abonnerer på Miniseminarene, vil den få minst 30 seminarer i året for kr. 35,- pr. stk.

Velg Miniseminar fra listen under og beregne beløpet. Send en mail om hva du vil ha til tommy@sandsmark.orgog sett inn riktig beløp på konto 6038.15.29021, eller VIPPS til 92443050.

2

3

NB! NYTT: Weekend-kurs i spilleføring

Kurset i spilleføring inneholde alt det du trenger å vite i teorien om spilleføring.

Spilleføring i NT: Honnørstikk. Langfargestikk. Viktighetene av å ha "Tempo". Primærplanlegging ved spilling av NT-kontrakter. Problemer du møter som spillefører: Innkomster, blokkering, dukking (lasjering), kommunikasjon og påspill til stikk 1. Spilleplanlegging. Sannsynligheter. Du lærer hvordan du skal legge en spilleplan før du spiller på til stikk 1. Du vil lære om stikktyper og om hvordan du skal utvikle og godspille dine stikk før motparten får tatt sine. Du vil dessuten lære hvordan du skal lete etter mulige problemer og finne løsninger på dem før du begynner å spille kontraktene.

Spilleføring i farge inneholder en dimensjon til i forhold til spilleføring i NT, nemlig stjelestikk. På dette kurset lærer du om den gyldne tilpasning. Tapertelling. Spilleplan. Uttrumfing. Hva kan du bruke trumffargen til? Kommunikasjon mellom hendene. Kommunikasjon mellom motpartens hender. Hva er "Trumfmatt"? Du lærer om forskjellene mellom det å spille NT-kontrakter og det å spille fargekontrakter. Du vil få kunnskaper om hva du skal lete etter når du har en ekstra stikktype (trumf). Du vil dessuten få gjennomgått en del teknikker som vil forbedre din spilleføring og dermed ditt stikkpotensiale radikalt (Eliminasjon, Reverse Dummy. Kryssstjelinger. Avoidance play).

NB! NYTT: Weekend-kurs i Utspill og Motspill

På dette kurset lærer du hvordan du skal planlegge utspillet. Forberedelser i meldefasen. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. Passivt forsvar vs. aktivt forsvar. Utspill mot NT-kontrakter. Utspill mot fargekontrakter. Når skal det trumf ut og når skal det ikke trumf ut? Utspillet er den kanskje viktigste fasen i bridge, for i utspillet legger du grunnlaget for det som kan bli enten et godt planlagt og gjennomført forsvar eller du bereder grunnen for en katastrofe, slik at alle poengene går til motparten. På dette seminaret vil du lære deg å gi info til makker om hvor han kan finne deg når han skal spille ut. Du vil videre lære deg til å forsøke å forstå hva motparten sitter med på bakgrunn av deres meldinger ("Lesing" av meldingsforløpet).

Motspillet er helt blindt når utspillet kommer. Derfor er det viktig å ha solide avtaler om hvilken "info" makker kan lese gjennom de kortene du legger. Her vil du lære om markeringer: Styrkekast, Fordelingskast og Lavinthal. Når skal du bruke hvilken type kast? Hvordan skal du kaste for å greie å gi makker informasjon om hva du sitter med og hvor du har det? Honnørmarkeringer. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Trumfekko. Smith Peter.

Motspillet er det vanskeligste i bridge, men likevel det viktigste, siden du statistisk sett er spillefører i 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i 50% av alle spillene du spiller. På dette kurset lærer du hvordan du skal greie å sette alle de forskjellige typene markeringer i system, når du skal bruke hvilke kast og hva du skal lete etter når makkeren din legger en eller annen type markering. Gjennom å telle ut hva spilleføreren har, vil du lære å unngå å kaste kort som du absolutt ikke må kaste, og på denne måten vil du få flere stikk i motspillet enn du har fått hittil.

Kurs i det nye overføringssystemet BUK

Kurset i overføringssystemet BUK (Best Uten Kort) er en innføring i et revolusjonerende nytt meldesystem, som gjør deltagerne mye mer kompetitive ved bridgebordet enn de har vært tidligere. Kurset tar sikte på å gjøre dårlige spillere bedre, middels spillere til gode spillere og gode spillere til toppspillere. Systemet bygger på overføringsmeldinger, tidlig etablering av major-tilpasning og sperremeldinger.

Overføringsmeldingene blokkerer motpartens farger, og skaper et fiktivt nytt meldetrinn, slik at man får vist ganske nøyaktig hva man har relativt tidlig i meldingsforløpet. I dette systemet vil man invitere til utgang tidlig på 2-trinnet, og til og med på 1-trinnet! Du vil ikke lenger sitte og lure på om du skal melde en gang til eller ei, for selve systemet forteller deg dette ganske tidlig.

Etablering av majortilpasning er kanskje det viktigste man gjør i moderne bridge, fordi majorfargene er mye mere verd enn minorfargene, og fordi det er minst ett stikk mer i en majorfarge med 8-korts tilpasning enn det er i NT.

Sperremeldingene består av sperreåpninger og sperrende innhopp, og har til hensikt å gjøre melderommet mindre for motparten, slik at de a) har problemer med å komme med i meldingsforløpet (de må ofte starte på 3-trinnet), b) får mindre plass til utveksling av informasjon og c) derfor ofte kommer i feil kontrakt, for høyt eller for lavt fordi de ikke lenger har kontrollen.

Systemet har revolusjonerende utvikling over 1 hjerter/spar og 2 kløver åpning. Dette er trolig noe av det beste som har vært produsert på systemfronten i de senere år! Det er lett å lære, siden grunnlaget er naturlige meldinger.

Meld deg på og få oppleve et spennende og svært morsomt nytt system!

NB! Systemkompendium for overføringssystemet BUK kan også kjøpes helt uavhengig av kurs.

Sett inn kr. 300,- på konto 6038.15.29021, eller VIPPS til 92443050 og send en mail om det til tommy@sandsmark.org

så får du tilsendt siste versjon av kompendiet og et ferdig utfylt systemkort på Word-filer.