Velkommen til bridgekurs våren 2020!

NB! På grunn av Coronapandemien er alle kursene våre "på vent"

Vi tar kontakt når vi begynner igjen.

Vi ønsker landet vårt god bedring!

Vennlig hilsen

Bridgeskolen

6 ukers kurs våren 2020: 

(2,5 timer 1 dag i uken i 6 uker)   

(Lettvindt påmelding gjennom påmeldingsknappen over til høyre)
1. dag (av 6) --> siste dag :
Kl.
Sted :
Innhold :
Kursleder:
Påmelding innen:

Kurs nr.:

NB!
Mandag 2. mars --> 6. april.
18.00 - 20.30
Husebybakken 28 B
Litt Øvet
Ludvig Kristoffersen
27. februar 2020
1
Utsatt til over påske
Tirsdag 3. mars --> 7. april.
18.00 - 20.30
Husebybakken 28 B
Begynnere
Geir Olav Fuglem
27. februar 2020
2
Avlyst
Onsdag 4. mars. --> 8. april.
18.00 - 20.30
Husebybakken 28 B
Begynnere
Vemund Vikjord
27. februar 2020
3
Utsatt til over påske

Weekendkurs ("Lær bridge på en weekend!"):

Lørdag og søndag kl. 11.00 til 16.30)   

(Lettvindt påmelding gjennom påmeldingsknappen over til høyre)

WEEK-END KURSFOR LITT ØVET:
29. februar og 1. mars 2020

11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Litt Øvet
Geir Olav Fuglem
27. februar 2020
4
Ferdig
WEEK-END KURS FOR BEGYNNERE:
4. og 5. april 2020
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Begynnere
Trygve Sætereng
2. april 2020
5
Avlyst pga. Corona-virus
WEEK-END KURS i UTSPILL/MOTSPILL:
25. og 26. april 2020
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Utspill/Motspill
Leif-Erik Hoel Stabell
23. april 2020
6
Utsatt til over 17. mai
WEEK-END KURS FOR BEGYNNERE:
9. og 10. mai 2020
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Begynnere
Ludvig Kristoffersen
7. mai 2020
7
Vet ikke ennå - avventer
WEEK-END KURS for VIDEREKOMNE:
23. og 24. mai 2020
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Viderekomne
Ludvig Kristoffersen
21. mai 2020
8
Avlyst
WEEK-END KURS i SPILLEFØRING:
6. og 7. juni 2020
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Spilleføring
Leif-Erik Hoel Stabell
4. juni 2020
9
Vet ikke ennå - avventer

NB! Viktig info:

Hverdagskursene varer i 6 uker, 2,5 timer hver uke og koster kr. 1500,- pr. person. Datoen i venstre felt angir fremmøte 1. gang. Du bør møte fram minst 10 minutter før start. Vi har ingen undervisning i skolenes høst- og vårferie.

Betaling (kr. 1500,-) gjøres ved fremmøte første gang (helst kontant, VIPPS til: 92443050 eller bankoverføring til 6038.15.29021). Vi tar IKKE kredittkort.

Weekend-kursene tar kun 2 dager (lørdag og søndag fra kl. 11-16.30). Du bør møte fram minst 10 minutter før start. Prisen er den samme som for de andre kursene. Vi er faktisk den eneste bridgeskolen i landet som kan lære deg bridge på 2 dager!

NB: Ungdom under 30 år vil få støtte fra NBF Oslo , og får kurset for halv pris! Det er derfor viktig at du oppgir alderen din i påmeldingen hvis den er under 30 år. Kursavgiften for alle kurs inkluderer undervisning, kurshefte og alt annet materiell.

Alle som melder seg på vil få en bekreftelse innen noen få dager. Dersom du ikke hører noe mer enn dette, kommer kurset til å gå som planlagt. Hvis du ikke skulle motta noen bekreftelse, bør du først sjekke søppelposten din (junk mail), og hvis du ikke finner bekreftelsen der, bør du ringe til Bridgeskolen: 92 44 30 50.

Du må selv finne ut hvilket kurs som passer for deg. Er du på feil kurs, vil du GRATIS kunne bytte til et annet kurs når som helst i samme semester.

Ikke alle kursene vil bli avholdt, for det er helt avhengig av påmeldingen til hvert enkelt kurs. Noen av kursene vil bli avlyst når det er for få deltagere (dvs. færre enn 6, for da er det ikke økonomisk forsvarlig å kjøre kurset). Så: hvis du vet at du vil gå kurs, og vet hvilket kurs du skal gå, bør du melde deg på så snart du bare kan. Hvis du venter, kan det kurset du ønsker å delta på bli avlyst fordi nettopp du ikke var tidsnok ute. Da er det mye bedre å melde seg på, og hvis det kommer noe i veien, kan du heller melde deg av igjen. Dette koster ingen ting. Det kan også være lurt å angi kursnumre til alternative kurs i tilfelle det kurs du har meldt deg til ikke får nok deltagere. Dette kan du gjøre i kommentarfeltet i påmeldingsmodulen (NB!)! Dette er smart fordi dine alternative kursdager også dessverre vil kunne bli strøket hvis vi ikke vet noe mer. Hvis flere deltagere angir samme dag som alternativt kurs, vil vi kunne bestemme oss for å arrangere kurs på denne datoen i stedet

Kurs som blir avlyst vil ha "Avlyst" i kommentarfeltet (NB!) til høyre torsdagen før kurset skal avholdes. Slik avlysing vil også bli sendt ut på mail til de påmeldte torsdag umiddelbart før kurset skal starte, med info om hvilke kurs som vil blli holdt, slik at du får anledning til å bytte til et kurs som vil bli avholdt. Kurs som står merket med spørsmålstegn (?) ligger litt fram i tid, og vi vet ennå ikke om de kan kjøres eller ei. Disse kursene kan du melde deg på til, og får kurset nok deltakere, vil det blir avholdt. Nettopp fordi det kan være viktig å få tak i deg før kurset, er det viktig at du i påmeldingen din alltid oppgir mailadressen din og mobilnummeret ditt. Hvis du ikke oppgir kontaktdata, kan det hende at du møter opp til et kurs som er avlyst uten at vi har fått kontakt med deg!

Etter kurset vil du og de andre deltagerne bli invitert til å spille bridge i Bridgeskolens oppfølgingsklubb, Bridgesenteret BK, der de vil få videre opplæring (gratis miniseminar) og super oppfølging av kvalifiserte bridgeærere.

Alle kurs er beskrevet i detalj når du trykker på kursknappene rett under Bridgeskolens logo (gul skrift på rød linje). Hvis du har betalt for et kurs, får du anledning til å repetere kurset gjennom å gå det samme kurset GRATIS en annen gang i det samme semesteret (også W-E kurs). Men du kan ikke bare møte opp. Du må undersøke om kurset avholdes, og deretter melde deg på, og forklare i merknadsfeltet at du ikke skal betale fordi du har gått samme kurs i inneværende semester. Du kan også bytte dag/tid når som helst det måtte passe deg, uten å si ifra på forhånd. Forutsetningen er naturligvis at det kurset du alternerer med blir avholdt. (Sjekk avlystfeltet (NB!) på denne nettsiden)

Alle de spørsmål du måtte ha omkring kursene er ellers besvart under FAQ (Frequently asked questions) rett under denne info. Skulle noe fremdeles være uklart, kan du ringe 92443050 eller sende en mail til tommy@sandsmark.org.

FAQ (Frequently asked questions)

NB! De vanligste spørsmål omkring kursene våre:

Trykk her!

 

Weekend-kurs i spilleføring

Kurset i spilleføring inneholde alt det du trenger å vite i teorien om spilleføring.

Spilleføring i NT: Honnørstikk. Langfargestikk. Viktighetene av å ha "Tempo". Primærplanlegging ved spilling av NT-kontrakter. Problemer du møter som spillefører: Innkomster, blokkering, dukking (lasjering), kommunikasjon og påspill til stikk 1. Spilleplanlegging. Sannsynligheter. Du lærer hvordan du skal legge en spilleplan før du spiller på til stikk 1. Du vil lære om stikktyper og om hvordan du skal utvikle og godspille dine stikk før motparten får tatt sine. Du vil dessuten lære hvordan du skal lete etter mulige problemer og finne løsninger på dem før du begynner å spille kontraktene.

Spilleføring i farge inneholder en dimensjon til i forhold til spilleføring i NT, nemlig stjelestikk. På dette kurset lærer du om den gyldne tilpasning. Tapertelling. Spilleplan. Uttrumfing. Hva kan du bruke trumffargen til? Kommunikasjon mellom hendene. Kommunikasjon mellom motpartens hender. Hva er "Trumfmatt"? Du lærer om forskjellene mellom det å spille NT-kontrakter og det å spille fargekontrakter. Du vil få kunnskaper om hva du skal lete etter når du har en ekstra stikktype (trumf). Du vil dessuten få gjennomgått en del teknikker som vil forbedre din spilleføring og dermed ditt stikkpotensiale radikalt (Eliminasjon, Reverse Dummy. Kryssstjelinger. Avoidance play).

Weekend-kurs i Utspill og Motspill

På dette kurset lærer du hvordan du skal planlegge utspillet. Forberedelser i meldefasen. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. Passivt forsvar vs. aktivt forsvar. Utspill mot NT-kontrakter. Utspill mot fargekontrakter. Når skal det trumf ut og når skal det ikke trumf ut? Utspillet er den kanskje viktigste fasen i bridge, for i utspillet legger du grunnlaget for det som kan bli enten et godt planlagt og gjennomført forsvar eller du bereder grunnen for en katastrofe, slik at alle poengene går til motparten. På dette seminaret vil du lære deg å gi info til makker om hvor han kan finne deg når han skal spille ut. Du vil videre lære deg til å forsøke å forstå hva motparten sitter med på bakgrunn av deres meldinger ("Lesing" av meldingsforløpet).

Motspillet er helt blindt når utspillet kommer. Derfor er det viktig å ha solide avtaler om hvilken "info" makker kan lese gjennom de kortene du legger. Her vil du lære om markeringer: Styrkekast, Fordelingskast og Lavinthal. Når skal du bruke hvilken type kast? Hvordan skal du kaste for å greie å gi makker informasjon om hva du sitter med og hvor du har det? Honnørmarkeringer. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Trumfekko. Smith Peter.

Motspillet er det vanskeligste i bridge, men likevel det viktigste, siden du statistisk sett er spillefører i 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i 50% av alle spillene du spiller. På dette kurset lærer du hvordan du skal greie å sette alle de forskjellige typene markeringer i system, når du skal bruke hvilke kast og hva du skal lete etter når makkeren din legger en eller annen type markering. Gjennom å telle ut hva spilleføreren har, vil du lære å unngå å kaste kort som du absolutt ikke må kaste, og på denne måten vil du få flere stikk i motspillet enn du har fått hittil.

NB: Vi har flyttet!

Kursene vil bli avholdt i: Bridgesenteret, Husebybakken 28 B .

Som det står litt om i kartet, så er beste offentlige kommunikasjonsmulighet T-banen fra Majorstua (evt. fra Smestad) – og man må da ta Bane 3 Kolsås (ikke Østerås via Røa!) og man skal da gå av på første stopp etter Smestad stasjon, som da faktisk heter Montebello stasjon. Det tar ca 6 min fra Majorstua til Montebello og bare ca 2 min fra Smestad. Det vil være gode parkeringsmuligheter rett utenfor lokalene både på kveldstid (etter 17:00) og i helgene. På dagtid (ukedager) vil vi ha 3-6 plasser ledige for kretsen og/eller spillere til enhver tid.

Lokalene ligger i 1. etasje i hjørnet av dette bygget med inngangsdør midt foran parkeringsplassen.

Den siste biten av veien fra T-banen og ned (ca 2-3 min) er en smalere gangsti ned over tomten.

 

GRATIS Miniseminar: Kom når du vil!

Som et ledd i videreutdannelsen av våre nye bridgespillere avholder Bridgeskolen Miniseminar hver eneste tirsdag fra kl. 17.00 til 17.45. Undervisningen foregår i Husebybakken 28 B . Her vil det bli seminar, med Geir Olav Fuglem som lærer.

Seminarene er gratis, og du kan velge selv hvilket du ønsker å besøke. Under finner du planen for første halvår 2017. Det kan bli noe forandring i planene, grunnet uforutsette hendelser, men hvis du ønsker å følge med, gå inn på Facebook-sidene til enten Bridgeskolen eller Bridgesenteret BK, for der vil vi holde dere orientert.

Rett etter hvert seminar, kl. 18.00 vil vi sette i gang en bridgeturnering i minst to puljer; den ene for de helt ferske og den andre for de som har noe erfaring i bridge. Alle som møter fram vil være sikre på å få spille. Turneringsledere vil være to av Bridgeskolens lærere, så du er i meget trygge hender.

 

Du kan også kjøpe Miniseminarene. De koster kr. 50,- pr. stykk, og kan bestilles gjennom påmeldingsmodulen for Lørdagsseminarene, til høyre for Bridgeskolens logo. Miniseminarene kommer enten i Word-format eller i PowerPoint, og egner seg glimrende både til selvstudium og til undervisning. Bridgeklubber kan eksempelvis videreutdanne sine medlemmer med PowerPoint 30-45 minutter før hver spillekveld.

Følgende Miniseminar kan kjøpes:

 

Spilling i Bridgesenteret BK (Husebybakken 28 B) :

Spilling i Bridgesenteret BK, Husebybakken 28 B: (Bridgeskolens oppfølgingstilbud)
Dag Tid Aktivitet:
Tirsdag 17.00-27.45 Gratis Mini-seminar i regi av Bridgeskolen.
Tirsdag 18.00-21.00 Bridgesenteret BK : Åpen turnering for alle spillere. De mest uerfarne vil så langt det går spille i egen gruppe. Alle som kommer får spille! Vi garanterer at du får deg makker hvis du ikke nyter medbragt. Klubbens forstandere er Geir Olav Fuglem og Trygve Sætereng.

 

BRIDGE ER GØY!!

Bridge er et riktig festlig spill for alle mennesker i alle aldre. Spillet er like morsomt uansett hvilket nivå utøveren ligger på.

Mer enn 400 000 nordmenn spiller bridge mer eller mindre regelmessig. 15 000 av dem er registrerte medlemmer av Norsk Bridgeforbund (NBF) og ca. 600 av disse er organisert i vår bridgekrets, som heter NBF Oslo. I Norge finnes det ca 650 bridgeklubber, spredt over hele landet 20 av disse holder til i Oslo.

Bridge er en tankesport - et spill som det tar noen uker å lære, men som det tar et helt liv å mestre. Derfor kunne bridge faktisk vært et eget studium ved universitetet.

For mange bridgespillere er bridge så altoppslukende at man kan si at det er noe å strebe etter. Det finnes en lang rekke ferdigheter som krever mye oppmerksomhet, og for noen er bridgen i seg selv derfor noe å leve for.

TURNERINGSBRIDGE ER UTVIKLENDE!

Bridge er et morsomt spill, og det er også uhyre interessant og lærerikt. Hva slags personlige egenskaper ønsker du å trene opp?

Det finnes faktisk nesten ikke en eneste personlig egenskap du ønsker å utvikle hos deg selv som ikke er i aktiv bruk hos en bridgespiller, og disse blir systematisk trenet opp hver eneste gang du spiller bridge: konsentrasjon, logikk, psykologi, hukommelse, regneferdighet, planlegging, tålmodighet osv. osv.

Nettopp fordi du lærer deg til å konsentrere deg og til å trekke logiske slutninger av alt som skjer, er bridgen et utrolig velegnet verktøy for skoleungdom og studenter som ønsker å høyne sin egen prestasjonsevne, absorbere mer læring og øke innlæringstakten.

Du kan spille bridge så lenge du lever, og et særtrekk som kanskje gjør bridgen til den hjernesporten den er, er at man omtrent ikke kan finne et eneste senilt menneske i bridgemiljøet. Bridgen bidrar til at hjernen holdes i kontinuerlig aktivitet, og dermed unngår du at dine tanker dovner hen når du begynner å komme i moden alder.

BRIDGE ER EN SOSIAL SPORT!

Bridgen trosser alle kjente barrierer, det være seg kjønn, alder, trosretning, sosiale forskjeller eller politiske meningsforskjeller. I bridgens verden er det ingen som spør om hva du arbeider med, hvor rik du er eller hvilken sosial bakgrunn du har.

Det eneste og viktigste er at du kan spille sammen med en annen, som også liker å spille bridge.

I bridgens verden er vi alle like. Bestefar spiller med barnebarnet, arbeideren med arbeidsgiveren, menn med kvinner og muslimer med jøder. Tverrsosial er kanskje det rette ordet? Både nasjonalt og internasjonalt bryter derfor bridgen ned alle kjente murer, og er derfor en svært positiv aktivitet for alle.

Når du spiller bridge, knytter du samtidig sosiale forbindelser til menneskene rundt deg. I og med at man må være to for å spille sammen, krever bridgen noe sosialt av deg. Til gjengjeld vil du få stadig nye venner i et kunnskapsrikt, pulserende og aktivt sosialt miljø.

Dette kan være svært nyttig for mennesker i alle aldre, men spesielt eldre, som kanskje mister noe av sin sosiale omgangskrets etter hvert, vil kunne dra nytte av de ekstreme sosiale mulighetene som bridgen bringer med seg. Alderdom er ikke lenger synonymt med ensomhet når du har bridge som hobby.

ALLE KAN LÆRE

å spille bridge. Det spiller ingen rolle hvor ung eller gammel du er. Alle kan naturligvis ikke komme like langt, men det er faktisk kun din egen interesse og motivasjon som avgjør hvor god DU kan bli.

Når du har lært å spille bridge, har du en hobby som vil oppta deg for resten av livet. Du vil stadig møte nye utfordringer ved det grønne bord, og du vil holde deg åndsfrisk og klartenkt også i alderdommen. For mange er bridge langt mer enn et spill. For noen er bridgen en måte å leve på i et vennlig og fordomsfritt miljø, der sosiale behov tilfredsstiller seg selv, og der man stadig treffer nye og interessante mennesker.

DERFOR

bør du melde deg på til bridgekurs, jo før, jo heller. Bridgeskolen og Bridgesenter Vest (og Røa Formiddagsbridge) gir deg et sosialt holdepunkt og introduserer deg inn i Oslos bridgeverden.

Bridge er en av de sosiale grunnferdighetene. Bare tenk hvor hyggelig det vil være å kunne svare "ja", når noen ber deg til bridge!

Livet er kort! Spill bridge!
Meld deg til kurs NÅ!
Velkommen til bridgekurs ved Bridgeskolen!