Kursprogram Bridgeskolen våren 2018

Kurs våren 2018:   
(Lettvindt påmelding gjennom påmeldingsknappen over til høyre)
1. dag (av 6):
Kl.
Sted:
Innhold :
Kursleder:
Siste frist for påmelding :
NB!
Mandag 12. februar 2018
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Begynnere
Geir Olav Fuglem
8. februar 2018
Kurset blir avholdt
Mandag 12. februar 2018
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Litt Øvet
Leif-Erik Hoel Stabell
8. februar 2018
Kurset blir avholdt
Mandag 12. februar 2018
18.00 - 20.30
Lørenveien 68
Begynnere
Leif-Erik Hoel Stabell
8. februar 2018
AVLYST
Mandag 12. februar 2018
18.00 - 20.30
Lørenveien 68
Litt Øvet
Kristoffer Hegge
8. februar 2018
AVLYST
Tirsdag 13. februar 2018
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Litt Øvet
Leif-Erik Hoel Stabell
8. februar 2018
AVLYST
Tirsdag 13. februar 2018
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Begynnere
Leif-Erik Hoel Stabell
8. februar 2018
Kurset blir avholdt
Tirsdag 13. februar 2018
18.00 - 20.30
Lørenveien 68
Litt Øvet
Geir Olav Fuglem
8. februar 2018
AVLYST
Tirsdag 13. februar 2018
18.00 - 20.30
Lørenveien 68
Begynnere
Kristoffer Hegge
8. februar 2018
Kurset blir avholdt
Onsdag 14. februar 2018
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Begynnere
Leif-Erik Hoel Stabell
8. februar 2018
AVLYST
Onsdag 14. februar 2018
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Viderekomne
Kristofer Hegge
8. februar 2018
AVLYST
Onsdag 14. februar 2018
18.00 - 20.30
Lørenveien 68
Begynnere
Geir Olav Fuglem
8. februar 2018
AVLYST
Onsdag 14. februar 2018
18.00 - 20.30
Lørenveien 68
Viderekomne
Leif-Erik Hoel Stabell
8. februar 2018
AVLYST
Torsdag 15. februar 2018
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Begynnere
Leif-Erik Hoel Stabell
8. februar 2018
AVLYST
Torsdag 15. februar 2018
11.00 - 13.30
Lørenveien 68
Litt Øvet
Tor Inge Iversen
8. februar 2018
AVLYST
WEEK-END BEGYNNERKURS:
3. og 4. mars 2018

11.00 - 16.30 begge dager

Lørenveien 68
Begynnere
Leif-Erik Hoel Stabell
1. mars 2018
Kurset blir avholdt
WEEK-END BEGYNNERKURS:
14. og 15. april 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Begynnere
Leif-Erik Hoel Stabell
12. april 2018
Kurset blir avholdt
WEEK-END BEGYNNERKURS:
12. og 13. mai 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Begynnere
Leif-Erik Hoel Stabell
10. mai 2018
?
WEEK-END Sommerkurs: BEGYNNERKURS:
7. og 8. juli 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Begynnere
Leif-Erik Hoel Stabell
8. februar 2018
?
WEEK-END KURS for Litt Øvede:
17. og 18. mars 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Litt Øvet
Leif-Erik Hoel Stabell
15. mars 2018
?
WEEK-END KURS for Litt Øvede:
21. og 22. april 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Litt Øvet
Leif-Erik Hoel Stabell
19. april 2018
?
WEEK-END SOMMERKURS for Litt Øvede:
2. og 3. juni 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Litt Øvet
Leif-Erik Hoel Stabell
31. mai 2018
?
WEEK-END SOMMERKURS for Litt Øvede:
25. og 26. august 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Litt Øvet
Leif-Erik Hoel Stabell
23. august 2018
?
WEEK-END KURS for viderekomne:
24. og 25. mars 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Viderekomne
Kristofer Hegge
22. mars 2018
?
WEEK-END KURS for viderekomne:
5. og 6. mai 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Viderekomne
Kristofer Hegge
3. mai 2018
?
WEEK-END SOMMERKURS for viderekomne:
9. og 10. juni 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Viderekomne
Kristofer Hegge
7. juni 2018
?
WEEK-END SOMMERKURS for viderekomne:
14. og 15. juli 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Viderekomne
Kristofer Hegge
12. juli 2018
?
WEEK-END KURS i SPILLEFØRING:
24. og 25. februar 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Spilleføring
Kristoffer Hegge
22. februar 2018
?
WEEK-END KURS i SPILLEFØRING:
28. og 29. april 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Spilleføring
Kristoffer Hegge
26. april 2018
?
WEEK-END SOMMERKURS i SPILLEFØRING:
16. og 17. juni 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Spilleføring
Kristoffer Hegge
14. juni 2018
?
WEEK-END SOMMERKURS i SPILLEFØRING:
21. og 22. juli 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Utspill & Motspill
Kristoffer Hegge
19. juli 2018
?
WEEK-END KURS i UTSPILL/MOTSPILL:
17. og 18. februar 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Spilleføring
Kristoffer Hegge
15. februar 2018
?
WEEK-END KURS i UTSPILL/MOTSPILL:
7. og 8. april 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Spilleføring
Kristoffer Hegge
5. april 2018
?
WEEK-END KURS i UTSPILL/MOTSPILL:
26. og 27. mai 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Spilleføring
Kristoffer Hegge
24. mai 2018
?
WEEK-END SOMMERKURS i UTSPILL/MOTSPILL:
28. og 29. juli 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Spilleføring
Kristoffer Hegge
26. juli 2018
?
WEEK-END KURS i det nye overføringssystemet BUK:
18. og 19. august 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Et nytt overføringssystem
Tommy Sandsmark
16. august 2018
?

WEEK-END SOMMERKURS i KLØVERFØRING:
30. juni og 1. juli 2018

11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Overføring etter 1 kløver
Tommy Sandsmark
28. juni 2018
?

Det er viktig at du leser dette!

Hverdagskursene varer i 6 uker, 2,5 timer hver uke og koster kr. 1500,- pr. person. Datoen i venstre felt angir fremmøte 1. gang. Du bør møte fram minst 10 minutter før start. Vi har ingen undervisning i skolenes høst- og vårferie.

Betaling (kr. 1500,-) gjøres ved fremmøte første gang (helst kontant, VIPPS til: 82599 eller bankoverføring til 6038.15.29021). Vi tar IKKE kredittkort.

Weekend-kursene tar kun 2 dager (lørdag og søndag fra kl. 11-16.30). Du bør møte fram minst 10 minutter før start. Prisen er den samme som for de andre kursene. Vi er faktisk den eneste bridgeskolen i landet som kan lære deg bridge på 2 dager!

NB: Ungdom under 30 år vil få støtte fra NBF Oslo , og får kurset for halv pris! Det er derfor viktig at du oppgir alderen din i påmeldingen. Kursavgiften for alle kurs inkluderer undervisning, kurshefte og alt materiell.

Alle som melder seg på vil få en bekreftelse innen noen få dager. Dersom du ikke hører noe mer enn dette, kommer kurset til å gå som planlagt. Hvis du ikke skulle motta noen bekreftelse, bør du først sjekke søppelposten din (junk mail), og hvis du ikke finner bekreftelsen der, bør du ringe til Bridgeskolen: 92 44 30 50.

Du må selv finne ut hvilket kurs som passer for deg. Er du på feil kurs, vil du GRATIS kunne bytte til et annet kurs når som helst i samme semester.

Ikke alle kursene vil bli avholdt (avhengig av påmeldingen). Noen av dem vil bli avlyst når det er for få deltagere (dvs. færre enn 4). Hvis du vet at du vil gå kurs, og vet hvilket kurs du skal gå, bør du derfor melde deg på så snart du bare kan. Hvis du venter, kan det kurset du ønsker å delta på bli avlyst fordi du ikke var tidsnok ute.

Kurs som blir avlyst vil ha "Avlyst" i kommentarfeltet (NB!) til høyre. Slik avlysing vil bli sendt ut på mail til de påmeldte torsdagen før kurset skal starte, med info om hvilke kurs som vil holdes, slik at de påmeldte får anledning til å melde seg til et kurs som vil bli avholdt. Kurs som står merket med spørsmålstegn (?) ligger litt fram i tid, og vi vet ennå ikke om de kan kjøres eller ei. Disse kursene kan du melde deg på til, og får kurset nok deltakere, blir det avholdt.

Etter kurset vil deltagerne bli invitert til å spille bridge i Bridgeskolens oppfølgingsklubb, Bridgesenteret BK, der de vil få videre opplæring (gratis miniseminar) og oppfølging av kvalifiserte bridgeærere.

Alle kurs er beskrevet i detalj når du trykker på kursknappene rett under Bridgesenterets logo (gul skrift på rød linje). Hvis du har betalt for ett kurs, får du anledning til å repetere gjennom å gå det samme kurset GRATIS en annen gang i det samme semesteret. Du kan også bytte dag/tid uten å si ifra. Forutsetningen er naturligvis at det kurset du bytter til blir avholdt. (Sjekk avlystfeltet på denne nettsiden)

Alle de spørsmål du måtte ha omkring kursene er ellers besvart under FAQ (Frequently asked questions) rett under denne info.

 

FAQ (Frequently asked questions)

NB! De vanligste spørsmål omkring kursene våre:

Trykk her!

 

Lørdagsseminaret våren 2018: Påmelding gjennom linken til høyre for logoen på toppen av siden.

Hvis 4 deltagere eller flere melder seg på, blir det seminar!

Dato Emne Innhold
Lørdag 20. januar 2018:

Spilleføring i NT

Honnørstikk. Langfargestikk. Viktighetene av å ha "Tempo". Primærplanlegging ved spilling av NT-kontrakter. Problemer du møter som spillefører: Innkomster, blokkering, dukking (lasjering), kommunikasjon og påspill til stikk 1. Spilleplanlegging. Sannsynligheter. I dette seminaret vil du lære hvordan du skal legge en spilleplan før du spiller på til stikk 1. Du vil lære omstikktyper og om hvordan du skal utvikle og godspille dine stikk før motparten får tatt sine. Du vil dessuten lære hvordan du skal lete etter mulige problemer og finne løsninger på dem før du begynner å spille kontraktene.
Lørdag 27. januar 2018:
Spilleføring i farge
Honnørstikk. Langfargestikk. Stjelestikk. Den gyldne tilpasning. Tapertelling. Spilleplan. Uttrumfing. Hva kan du bruke trumffargen til? Kommunikasjon mellom hendene. Kommunikasjon mellom motpartens hender. Trumfmatt. Reverse Dummy. Kryssstjelinger. Avoidance play. I dette seminaret vil du lære forskjellene mellom det å spille NT-kontrakter og det å spille fargekontrakter. Du vil få kunnskaper om hva du skal lete etter når du har en ekstra stikktype (trumf). Du vil dessuten få gjennomgått noen teknikker som vil forbedre din spilleføring og dermed ditt stikkpotensiale radikalt.
Lørdag 17. februar 2018:
Utspill mot NT

Planlegging av utspillene. Forberedelser i meldefasen. meldinger som genererer gode utspill. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. "Lesing" av meldingsforløpet. Utspill mot NT-kontrakter. Tempogevinster og tempotap. Utspillet er en av de viktigste fasene i bridge, for i utspillet legger du grunnlaget for det som kan bli enten et godt planlagt og gjennomført motspill eller du bereder grunnen for en katastrofe, slik at alle poengene går til motparten. På dette seminaret vil du lære deg å gi info til makker om hvor han kan finne deg når han skal spille ut. Du vil videre lære å forstå hva motparten sitter med på bakgrunn av deres meldinger.

Lørdag 24. februar 2018:
Utspill mot farge

Planlegging av utspillene. Forberedelser i meldefasen. Meldinger som genererer gode utspill. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. Passivt forsvar vs. aktivt forsvar. "Lesing" av meldingsforløpet. Utspill mot fargekontrakter. Når skal det trumf ut og når skal det ikke trumf ut? Alle motspill starter med utspillet, og siden du sitter imot i 50 % av alle spill, mens du bare er spillefører i 25 % av spillene, sier det seg selv at dette er viktig. Det er i utspillet de fleste motspill blir vunnet eller tapt.

 

Lørdag 3. mars 2018:
Motspill mot NT
Markeringer: Styrkekast, Fordelingskast, Lavinthal. Når bruker du hvilken type kast. Hvordan skal du kaste for å greie å gi makker informasjon om hva du sitter med og hvor du har det? Honnørmarkeinger. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Smith Peter. Motspillet er det vanskeligste i bridge, men likevel det viktigste, siden du spiller 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i 50% av alle spillene du spiller. På dette seminaret lærer du å sette alle markeringer i system, når du skal bruke hvilke kast og hva du skal lete etter når makkeren din legger en eller annen type markering. Gjennom å telle ut hva spilleføreren har, vil du lære å unngå å kaste kort som du absolutt ikke må kaste, og på denne måten vil du få flere stikk i motspillet enn du har fått hittil. Honnørstikk og langfargestikk.
Lørdag 17. mars 2018:

Motspill mot farge

Markeringer. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Trumfekko. Motspillet er det vanskeligste i bridge, men likevel det viktigste, siden du spiller 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i 50% av alle spillene du spiller. Motspill i farge er totalt forskjellig fra motspill mot NT, for i fargekontrakt har man en stikktype mere på grunn av trumffargen, nemlig trumfstikk. Kortfargestikk. Hva bør du satse på i motspillet?
Lørdag 24. mars 2018:
Innmeldinger
Defensiv strategi. Hvorfor skal man melde inn? Innmeldingstyper: Enkel innmelding, Innmelding 1NT, Opplysende dobling, Tofargeinnmeldinger, Sperreinnmeldinger. Balansering i 4. hånd. Telling av spillestikk og tapere. Svar på makkers innmeldinger og aksjoner. På dette seminaret lærer du de viktigste forutsetningene for å kunne være med i et meldingsforløp der motparten har åpnet. Det er nemlig farlig å melde seg på, men dersom man gjør det basert på "riktige" forutsetningene, kan faremomentet reduseres betraktelig, og poenghøsten ved bridgebordet vil trolig bli vesentlig bedre.
Lørdag 7. april 2018:
Doblinger

Opplysende doblinger. Svar på opplysende doblinger. Straffedoblinger. Negative doblinger. Utspillsdoblinger. Lightner-doblinger. Dobling av NT-meldinger. Responsive doblinger. Supportdoblinger. Redoblinger (SOS og styrkevisende). På dette seminaret lærer du hva som er forskjellen på de forskjellige doblingstypene, i hvilke situasjoner du skal bruke hvilken type doblinger og hvordan den andre hånden skal forholde seg til dine doblinger.

Lørdag 14. april 2018:

I slemsonen:

Cuebids. Svar på Cuebids. Minisplinter. Svar på Minisplinter. Splinter. Svar på Splinter. Stenbergs 2NT. Svar på Stenbergs 2NT. Roman Key Card Blackwood. På dette seminaret lærer du deg å bruke et langt større repertoir når du begynner å nærme deg slemsonen. Du vil også lære hvordan du får vite når det er riktig å gå videre og når det er riktig å stoppe under slem. Forutsetningene for slemspill ligger i tilpasning og dessuten i hvor godt kortene på den ene hånden passer sammen med kortene på den andre. Du vil lære når du skal "gå på" og når du skal "legge av".
Lørdag 21. april 2018:
Safety Play
Safety play er det vi kaller den måten å behandle en fargekombinasjon på som gir størst sjanse for å vinne et visst antall stikk i fargen uten å ta hensyn til eventuelle overstikk. Det finnes i bridgen to typer spillere. Det er de ”heldige”, som kortene nesten alltid sitter bra for, og som stadig tar vellykkede finesser, og det er de som har tatt seg besværet å sette seg inn i Safety-teknikker. Slike Safety Plays har ofte som utgangspunkt å unngå å tape mer enn ett stikk (av og til to) i en bestemt farge. Man kan derfor si det slik at den riktige måten å behendle en farge på er avhengig av hvor mange stikk du trenger i fargen. Du kan da enten spille på å vinne maksimum antall stikk (som i par-bridge), eller du kan spille ”safe” for å sikre deg det antall stikk som er nødvendig for å vinne kontrakten. Safety Play er den måten vi ofte tenker på når vi spiller lagbridge, der overstikkene ikke teller alt for meget. Hele hensikten med Safety Play er å unngå nederlag i kontrakter hvor det er mulig å unngå nedelag. På dette seminaret vil du lære deg fargebehandling, og hvordan du skal tenke for ikke å miste stikk i en farge som du ikke trenger å miste.
Lørdag 28. april 2018:

"Enda Chansen"

Safety play er det vi kaller den måten å behandle en fargekombinasjon på som gir størst sjanse for å vinne et visst antall stikk i fargen uten å ta hensyn til eventuelle overstikk. Det finnes i bridgen to typer spillere. Det er de ”heldige”, som kortene nesten alltid sitter bra for, og som stadig tar vellykkede finesser, og det er de som har tatt seg besværet å sette seg inn i Safety-teknikker. Slike Safety Plays har ofte som utgangspunkt å unngå å tape mer enn ett stikk (av og til to) i en bestemt farge. Man kan derfor si det slik at den riktige måten å behendle en farge på er avhengig av hvor mange stikk du trenger i fargen. Du kan da enten spille på å vinne maksimum antall stikk (som i par-bridge), eller du kan spille ”safe” for å sikre deg det antall stikk som er nødvendig for å vinne kontrakten. Safety Play er den måten vi ofte tenker på når vi spiller lagbridge, der overstikkene ikke teller alt for meget. Hele hensikten med Safety Play er å unngå nederlag i kontrakter hvor det er mulig å unngå nedelag. På dette seminaret vil du lære deg fargebehandling, og hvordan du skal tenke for ikke å miste stikk i en farge som du ikke trenger å miste.

Lørdag 5. mai 2018:
Spilleføring: Eliminasjon og Avoidance Play

Eliminasjon er det samme som å fjerne. På dette seminaret lærer du hvordan du skal eliminere enkelte farger, slik at motparten blir tvunget til å spille de fargene du ønsker at de skal spille når det passer for deg, med andre ord: de må spille slik at det gir deg en favør og dermed ekstrastikk. Du lærer dessuten hvordan du skal spille for å holde den "farlige" hånden ute av spill, slik at du ikke får gjennomspill i en farge som ikke tåler det.

Lørdag 26. mai 2018:

XYNT, XYZ og

Supportdoblinger

Alle bridgespillere av noe kaliber benytter disse offensive konvensjoner. XYNT og XYZ er en metode man bruker til å skape et kunstig utgangskrav på, og som setter deg i stand til å invitere til utgang allerede på 2-trinnet. Supportdoblinger gjør at du får mye bedre styring på majortilpasningen når motparten melder inn.

Lørdagsseminaret er et bridgeseminar for dem som kan litt mere enn det helt nødvendige. Det dreier seg om undervisning og trening i spesialemner. Ofte vil dette være problemområder som de fleste spillerne har et uklart eller intet forhold til, som f.eks. Utspill, kast satt i system, spilleføringsproblematikk, slemmeldinger, moderne meldeteori, etc.

Seminaret går lørdager fra kl. 11.00 til kl. 14.00, på utvalgte lørdager i inneværende halvår. Undervisningen koster kr. kr. 400,- pr gang (1/2 pris for ungdom under 30 år), og foregår på Bridgesenteret, Lørenveien 68. Betaling skjer CASH ved fremmøte eller gjennom VIPPS til 92443050.

Forhåndspåmelding må skje senest torsdagen før seminaret, gjennom egen påmeldingsknapp til høyre for Bridgeskolens logo.

Du kan også kjøpe elevheftet for Lørdagsseminarene. De koster kr. 100,- pr. stykk, og kan bestilles gjennom påmeldingsmodulen for Lørdagsseminarene, til høyre for Bridgeskolens logo.

GRATIS Miniseminar: Kom når du vil!

Som et ledd i videreutdannelsen av våre nye bridgespillere avholder Bridgeskolen Miniseminar hver eneste tirsdag fra kl. 17.00 til 17.45. Undervisningen foregår i Lørenveien 68. Her vil det bli seminar på to forskjellige nivåer, Det ene (Lærer: Geir Olav Fuglem) er for de som nylig har gått nybegynnerkurs og som er interesserte i mer teori, og det andre (Lærer: Leif-Erik Hoel Stabell) er for dem som har spilt litt lenger.

Seminarene er gratis, og du kan velge selv hvilket du ønsker å besøke. Under finner du planen for første halvår 2017. Det kan bli noe forandring i planene, grunnet uforutsette hendelser, men hvis du ønsker å følge med, gå inn på Facebook-sidene til enten Bridgeskolen eller Bridgesenteret BK, for der vil vi holde dere orientert.

Rett etter hvert seminar, kl. 18.00 vil vi sette i gang en bridgeturnering i minst to puljer; den ene for de helt ferske og den andre for de som har noe erfaring i bridge. Alle som møter fram vil være sikre på å få spille. Turneringsledere vil være to av Bridgeskolens lærere, Leif-Erik Hoel Stabell og Kristoffer Hegge, så du er i meget trygge hender.

Du kan også kjøpe Miniseminarene. De koster kr. 50,- pr. stykk, og kan bestilles gjennom påmeldingsmodulen for Lørdagsseminarene, til høyre for Bridgeskolens logo. Miniseminarene kommer enten i Word-format eller i PowerPoint, og egner seg glimrende både til selvstudium og til undervisning. Bridgeklubber kan eksempelvis videreutdanne sine medlemmer med PowerPoint 30-45 minutter før hver spillekveld.

Følgende Miniseminar kan kjøpes:

 

Spilling i Bridgesenteret BK (Lørenveien 68) :

Spilling i Bridgesenteret BK, Lørenveien 68: (Bridgeskolens oppfølgingstilbud)
Dag Tid Aktivitet:
Tirsdag 17.00-27.45 Gratis Mini-seminar. Undervisning av Leif-Erik Hoel Stabell (litt øvede) og Geir Olav Fuglem (begynnere) i regi av Bridgeskolen. Emnene blir offentliggjort på Bridgeklubbens facebook-side: https://www.facebook.com/groups/329271357422917
Tirsdag 18.00-21.00 Bridgesenteret BK : Åpen turnering for alle spillere i minst 2 puljer. Den mest erfarne gruppen spiller 24 spill, den neste gruppen 15 spill, og de som kommer rett fra begynnerkurs spiller det antall spill de greier å komme gjennom. Alle som kommer får spille! Vi garanterer at du får deg makker hvis du ikke nyter medbragt. Klubbens forstandere er Leif-Erik Hoel Stabell, Kristoffer Hegge, Geir Olav Fuglem og Tor Inge Iversen.

Weekend-kurs i spilleføring

Kurset i spilleføring inneholde alt det du trenger å vite i teorien om spilleføring.

Spilleføring i NT: Honnørstikk. Langfargestikk. Viktighetene av å ha "Tempo". Primærplanlegging ved spilling av NT-kontrakter. Problemer du møter som spillefører: Innkomster, blokkering, dukking (lasjering), kommunikasjon og påspill til stikk 1. Spilleplanlegging. Sannsynligheter. Du lærer hvordan du skal legge en spilleplan før du spiller på til stikk 1. Du vil lære om stikktyper og om hvordan du skal utvikle og godspille dine stikk før motparten får tatt sine. Du vil dessuten lære hvordan du skal lete etter mulige problemer og finne løsninger på dem før du begynner å spille kontraktene.

Spilleføring i farge inneholder en dimensjon til i forhold til spilleføring i NT, nemlig stjelestikk. På dette kurset lærer du om den gyldne tilpasning. Tapertelling. Spilleplan. Uttrumfing. Hva kan du bruke trumffargen til? Kommunikasjon mellom hendene. Kommunikasjon mellom motpartens hender. Hva er "Trumfmatt"? Du lærer om forskjellene mellom det å spille NT-kontrakter og det å spille fargekontrakter. Du vil få kunnskaper om hva du skal lete etter når du har en ekstra stikktype (trumf). Du vil dessuten få gjennomgått en del teknikker som vil forbedre din spilleføring og dermed ditt stikkpotensiale radikalt (Eliminasjon, Reverse Dummy. Kryssstjelinger. Avoidance play).

Weekend-kurs i Utspill og Motspill

På dette kurset lærer du hvordan du skal planlegge utspillet. Forberedelser i meldefasen. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. Passivt forsvar vs. aktivt forsvar. Utspill mot NT-kontrakter. Utspill mot fargekontrakter. Når skal det trumf ut og når skal det ikke trumf ut? Utspillet er den kanskje viktigste fasen i bridge, for i utspillet legger du grunnlaget for det som kan bli enten et godt planlagt og gjennomført forsvar eller du bereder grunnen for en katastrofe, slik at alle poengene går til motparten. På dette seminaret vil du lære deg å gi info til makker om hvor han kan finne deg når han skal spille ut. Du vil videre lære deg til å forsøke å forstå hva motparten sitter med på bakgrunn av deres meldinger ("Lesing" av meldingsforløpet).

Motspillet er helt blindt når utspillet kommer. Derfor er det viktig å ha solide avtaler om hvilken "info" makker kan lese gjennom de kortene du legger. Her vil du lære om markeringer: Styrkekast, Fordelingskast og Lavinthal. Når skal du bruke hvilken type kast? Hvordan skal du kaste for å greie å gi makker informasjon om hva du sitter med og hvor du har det? Honnørmarkeringer. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Trumfekko. Smith Peter.

Motspillet er det vanskeligste i bridge, men likevel det viktigste, siden du statistisk sett er spillefører i 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i 50% av alle spillene du spiller. På dette kurset lærer du hvordan du skal greie å sette alle de forskjellige typene markeringer i system, når du skal bruke hvilke kast og hva du skal lete etter når makkeren din legger en eller annen type markering. Gjennom å telle ut hva spilleføreren har, vil du lære å unngå å kaste kort som du absolutt ikke må kaste, og på denne måten vil du få flere stikk i motspillet enn du har fått hittil.

Kurs i det nye overføringssystemet BUK

Kurset i overføringssystemet BUK (Best Uten Kort) er en innføring i et revolusjonerende nytt meldesystem, som gjør deltagerne mye mer kompetitive ved bridgebordet enn de har vært tidligere. Kurset tar sikte på å gjøre dårlige spillere bedre, middels spillere til gode spillere og gode spillere til toppspillere. Systemet bygger på overføringsmeldinger, tidlig etablering av major-tilpasning og sperremeldinger.

Overføringsmeldingene blokkerer motpartens farger, og skaper et fiktivt nytt meldetrinn, slik at man får vist ganske nøyaktig hva man har relativt tidlig i meldingsforløpet. I dette systemet vil man invitere til utgang tidlig på 2-trinnet, og til og med på 1-trinnet! Du vil ikke lenger sitte og lure på om du skal melde en gang til eller ei, for selve systemet forteller deg dette ganske tidlig.

Etablering av majortilpasning er kanskje det viktigste man gjør i moderne bridge, fordi majorfargene er mye mere verd enn minorfargene, og fordi det er minst ett stikk mer i en majorfarge med 8-korts tilpasning enn det er i NT.

Sperremeldingene består av sperreåpninger og sperrende innhopp, og har til hensikt å gjøre melderommet mindre for motparten, slik at de a) har problemer med å komme med i meldingsforløpet (de må ofte starte på 3-trinnet), b) får mindre plass til utveksling av informasjon og c) derfor ofte kommer i feil kontrakt, for høyt eller for lavt fordi de ikke lenger har kontrollen.

Systemet har revolusjonerende utvikling over 1 hjerter/spar og 2 kløver åpning. Dette er trolig noe av det beste som har vært produsert på systemfronten i de senere år! Det er lett å lære, siden grunnlaget er naturlige meldinger.

Meld deg på og få oppleve et spennende og svært morsomt nytt system!

NB! Systemkompendium for overføringssystemet BUK kan også kjøpes helt uavhengig av kurs.

Sett inn kr. 300,- på konto 6038.15.29021, eller VIPPS til 92443050 og send en mail om det til tommy@sandsmark.org

så får du tilsendt siste versjon av kompendiet og et ferdig utfylt systemkort på Word-filer.

 

NYTT: WEEK-END KURS i KLØVERFØRING:

Vi tilbyr nå et weekendkurs i "kløverføring", en meldemetode som blir brukt av de fleste gode par i Norge. Kløverføring er rett og slett overføring til major etter åpning 1 kløver.

Dette kurset tar sikte på å avmytifisere de vansker man tror slik overføring fører med seg. Kurset vil vise hvordan du kan integrere dette som en del av ditt naturlige system, hvilke meldinger som benyttes og hvordan man får sikkerhet for å finne fram til riktig kontrakt. Majorfargene er de viktigste, og å få disse tidlig under kontroll er helt essensielt for å kunne spille god bridge.

I kurset inngår en gjennomgang av meldesekvenser etter 1 kløver åpning, innlæring av "kvitteringsmeldinger", og dessuten konvensjoner som XY og Supportdoblinger. Det vil bli gitt ut et elevhefte, som inneholder en beskrivelse av alle de spill som vil bli spilt og gjennomgått.

Hvis du er interessert i å være kompetitiv ved bridgebordet, er dette kurset en riktig god innføring i de krefter og de teknikker som ligger bak kløverføring. Du kan melde deg på gjennom påmeldingsmodulen til høyre for logoen.