Kursprogram Litt Øvet Bridgeskolen våren 2019

6 ukers kurs våren 2019:   
(Lettvindt påmelding gjennom påmeldingsknappen over til høyre)
1. dag (av 6) --> siste dag :
Kl.
Sted :
Innhold :
Kursleder:
Siste frist for påmelding :

Kurs nr.:

NB!
Onsdag 28. februar --> 3. april.
18.00 - 20.30
Husebybakken 28 B
Litt Øvet
Kåre Bogø
21. februar 2019
3
 
Weekendkurs våren 2019:   
(Lettvindt påmelding gjennom påmeldingsknappen over til høyre)
WEEK-END KURS for Litt Øvede:
27. og 28. april 2019
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Litt Øvet
Leif-Erik Hoel Stabell
25. april 2019
7
 
WEEK-END KURS for Litt Øvede:
22. og 23 juni 2019
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Litt Øvet
Kåre Bogø
20. juni 2019
8
 

NB! Viktig info:

Hverdagskursene varer i 6 uker, 2,5 timer hver uke og koster kr. 1500,- pr. person. Datoen i venstre felt angir fremmøte 1. gang. Du bør møte fram minst 10 minutter før start. Vi har ingen undervisning i skolenes høst- og vårferie.

Betaling (kr. 1500,-) gjøres ved fremmøte første gang (helst kontant, VIPPS til: 92443050 eller bankoverføring til 6038.15.29021). Vi tar IKKE kredittkort.

Weekend-kursene tar kun 2 dager (lørdag og søndag fra kl. 11-16.30). Du bør møte fram minst 10 minutter før start. Prisen er den samme som for de andre kursene. Vi er faktisk den eneste bridgeskolen i landet som kan lære deg bridge på 2 dager!

NB: Ungdom under 30 år vil få støtte fra NBF Oslo , og får kurset for halv pris! Det er derfor viktig at du oppgir alderen din i påmeldingen hvis den er under 30 år. Kursavgiften for alle kurs inkluderer undervisning, kurshefte og alt annet materiell.

Alle som melder seg på vil få en bekreftelse innen noen få dager. Dersom du ikke hører noe mer enn dette, kommer kurset til å gå som planlagt. Hvis du ikke skulle motta noen bekreftelse, bør du først sjekke søppelposten din (junk mail), og hvis du ikke finner bekreftelsen der, bør du ringe til Bridgeskolen: 92 44 30 50.

Du må selv finne ut hvilket kurs som passer for deg. Er du på feil kurs, vil du GRATIS kunne bytte til et annet kurs når som helst i samme semester.

Ikke alle kursene vil bli avholdt, for det er helt avhengig av påmeldingen til hvert enkelt kurs. Noen av kursene vil bli avlyst når det er for få deltagere (dvs. færre enn 6, for da er det ikke økonomisk forsvarlig å kjøre kurset). Så: hvis du vet at du vil gå kurs, og vet hvilket kurs du skal gå, bør du melde deg på så snart du bare kan. Hvis du venter, kan det kurset du ønsker å delta på bli avlyst fordi nettopp du ikke var tidsnok ute. Da er det mye bedre å melde seg på, og hvis det kommer noe i veien, kan du heller melde deg av igjen. Dette koster ingen ting. Det kan også være lurt å angi kursnumre til alternative kurs i tilfelle det kurs du har meldt deg til ikke får nok deltagere. Dette kan du gjøre i kommentarfeltet i påmeldingsmodulen (NB!)! Dette er smart fordi dine alternative kursdager også dessverre vil kunne bli strøket hvis vi ikke vet noe mer. Hvis flere deltagere angir samme dag som alternativt kurs, vil vi kunne bestemme oss for å arrangere kurs på denne datoen i stedet

Kurs som blir avlyst vil ha "Avlyst" i kommentarfeltet (NB!) til høyre torsdagen før kurset skal avholdes. Slik avlysing vil også bli sendt ut på mail til de påmeldte torsdag umiddelbart før kurset skal starte, med info om hvilke kurs som vil blli holdt, slik at du får anledning til å bytte til et kurs som vil bli avholdt. Kurs som står merket med spørsmålstegn (?) ligger litt fram i tid, og vi vet ennå ikke om de kan kjøres eller ei. Disse kursene kan du melde deg på til, og får kurset nok deltakere, vil det blir avholdt. Nettopp fordi det kan være viktig å få tak i deg før kurset, er det viktig at du i påmeldingen din alltid oppgir mailadressen din og mobilnummeret ditt. Hvis du ikke oppgir kontaktdata, kan det hende at du møter opp til et kurs som er avlyst uten at vi har fått kontakt med deg!

Etter kurset vil du og de andre deltagerne bli invitert til å spille bridge i Bridgeskolens oppfølgingsklubb, Bridgesenteret BK, der de vil få videre opplæring (gratis miniseminar) og super oppfølging av kvalifiserte bridgeærere.

Alle kurs er beskrevet i detalj når du trykker på kursknappene rett under Bridgeskolens logo (gul skrift på rød linje). Hvis du har betalt for et kurs, får du anledning til å repetere kurset gjennom å gå det samme kurset GRATIS en annen gang i det samme semesteret (også W-E kurs). Men du kan ikke bare møte opp. Du må undersøke om kurset avholdes, og deretter melde deg på, og forklare i merknadsfeltet at du ikke skal betale fordi du har gått samme kurs i inneværende semester. Du kan også bytte dag/tid når som helst det måtte passe deg, uten å si ifra på forhånd. Forutsetningen er naturligvis at det kurset du alternerer med blir avholdt. (Sjekk avlystfeltet (NB!) på denne nettsiden)

Alle de spørsmål du måtte ha omkring kursene er ellers besvart under FAQ (Frequently asked questions) rett under denne info. Skulle noe fremdeles være uklart, kan du ringe 92443050 eller sende en mail til tommy@sandsmark.org.

Kurset begynner med en hurtig gjennomgang av det man bør ha lært på nybegynnerkurset, og fortsetter videre med nytt stoff. Av nye ting vil vi nevne slemmeldinger, motspill, høyere åpninger og sterke åpningsmeldinger.

NB! FAQ (Frequently asked questions): (Spørsmål som de fleste stiller seg)

Trykk her!

Kurset går over 6 uker, 2 1/2 time pr uke, og koster kr. 1500,- eller over en week-end som er oppsatt på forhånd.

Kursets mål er at elevene etter endt kurs skal kunne delta fullstendig i en bridgeturnering, og skal kunne kjenne til de mest nødvendige teknikker innen meldinger, utspill, spill og motspill.

Alle elever får utdelt et kurshefte. Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene. Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon.

Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge. Denne spillingen vil foregå hver tirsdag med start kl. 18.00, og vil koste kr. 120,- pr. person pr sesjon. For å få spille, må du være medlem av NBF, kretsen og Bridgesenteret BK. Dette koster normalt kr. 220,- + 200,- + 200,- = 620,- pr år, men de som nylig har gått kurs og som ikke tidligere har vært medlemmer, får medlemskapet i de to første årene for kun kr. 100,-!

Hver tirsdag er det dessuten et GRATIS miniseminar kl. 17.00 - 1745, der en erfaren bridgelærer tar opp ting og tang som dere har god bruk for å kjenne til.

Siden begynnerkurset kun varer i 6 uker, har vi vært nødt til å velge ut kun det mest nødvendige. Det er således lite om motspill og lite eller ingenting om sterke åpninger eller slemmeldinger på dette nivået. Disse tingene kommer vi nærmere tilbake til i fortsettelseskursene Litt Øvet og Viderekomne.

Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen over på høyre side. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org

NB: Vi har flyttet!

Kursene vil bli avholdt i: Bridgesenteret, Husebybakken 28 B .

Som det står litt om i kartet, så er beste offentlige kommunikasjonsmulighet T-banen fra Majorstua (evt. fra Smestad) – og man må da ta Bane 3 Kolsås (ikke Østerås via Røa!) og man skal da gå av på første stopp etter Smestad stasjon, som da faktisk heter Montebello stasjon. Det tar ca 6 min fra Majorstua til Montebello og bare ca 2 min fra Smestad. Det vil være gode parkeringsmuligheter rett utenfor lokalene både på kveldstid (etter 17:00) og i helgene. På dagtid (ukedager) vil vi ha 3-6 plasser ledige for kretsen og/eller spillere til enhver tid.

Lokalene ligger i 1. etasje i hjørnet av dette bygget med inngangsdør.

Den siste biten av veien fra T-banen og ned (ca 2-3 min) er en smalere gangsti ned over tomten.

Spilling i Bridgesenteret BK (Husebybakken 28 B) :

Spilling i Bridgesenteret BK, Husebybakken 28 B: (Bridgeskolens oppfølgingstilbud)
Dag Tid Aktivitet:
Tirsdag 17.00-17.45 Gratis Mini-seminar i regi av Bridgeskolen.
Tirsdag 18.00-21.15 Bridgesenteret BK : Åpen turnering for alle spillere. De mest uerfarne vil så langt det går spille i egen gruppe. Alle som kommer får spille! Vi garanterer at du får deg makker hvis du ikke nyter medbragt. Klubbens forstandere er Geir Olav Fuglem, Kåre Bogø, Leif-Erik Hoel Stabell, Tor Inge Iversen og Tommy Sandsmark.

GRATIS Miniseminar: Kom når du vil!

Som et ledd i videreutdannelsen av våre nye bridgespillere avholder Bridgeskolen GRATIS Miniseminar hver eneste tirsdag fra kl. 17.00 til 17.45. Undervisningen foregår i Husebybakken 28 B .

Seminarene er gratis, og rett etter hvert seminar, kl. 18.00 vil vi sette i gang en bridgeturnering som så godt det lar seg gjøre tar hensyn til ditt nivå. Alle som møter fram vil være sikre på å få spille. Turneringsledere vil være en eller to av Bridgeskolens lærere, så du er i meget trygge hender.

Bridgeskolens lærere:
Tommy Sandsmark

Tommy Sandsmark er leder for Bridgeskolen. Han har pedagogisk faglig bakgrunn og har undervist som adjunkt i mer enn 20 år i skoleverket, de fleste av disse årene som språklærer i den videregående skolen. Han har drevet Bridgeskolen helt siden 1977. Han har konstruert og forfattet 3 bridgesystemer ("Short Minor", "Puppet" og "BUK" (Best Uten Kort)! Tommy er nå pensjonist, men jobber likevel som Bridgespaltist i Aftenposten, driver Bridgeskolen og Bridgesenteret BK. Han er arkitekten bak alle kursenes og seminarenes pedagogiske læremidler.

Tommy har i mange år vært en av riktig få free-lance profesjonelle i bridge, var med på å starte Bridge i Norge (BIN), som han eide og redigerte i 15 år. Han har drevet sitt eget pressebyrå i mer enn 20 år og supplert mellom 20 og 30 aviser over hele landet med en daglig bridge- og en daglig kryssord-spalte. Han har vært leder for bridgelærerutdanningskomitéen i Norsk Bridgeforbund, sittet i styret i NBF, har 25 år i kretsstyret (hvorav 9 som nestformann) og 25 år i styret for IBPA, hvorav 8 år som President. Han er en erfaren bridgejournalist, turneringsleder, bridgelærer og spiller, og blir av mange ansett som å være "Mr. Bridge" i Norge. Han var flere ganger nr. 2 såvel i Oslomesterskapet som i Norgesmesterskapet i Bridge, ble Sør-Afrikansk Team Champion i 2011 og har mer enn 80 turneringsseire bak seg.

Tommy er æresmedlem i sin bridgeklubb Bridgekameratene, æresmedlem i NBF Oslo (en av 2 innehavere av kretsens hederstegn), æresmedlem i NBP (Norsk Bridge Presse) og ærespresident i IBPA (International Bridge Press Association). Han har fått mer enn 30 priser i inn- og utland for sin journalistikk, og er Norsk Stormester i bridge.

Kristoffer Hegge

Kristoffer Hegge er en meget ung mann, men hans bridgekunnskaper er udiskuterbare.Han kommer opprinnelig fra Snåsa i Trøndelag, der han var bridgelærer ved adskillige kurs. Han jobber nå i Databransjen på Fornebu ved Oslo.

Kristoffer er en helt usedvanlig god spiller, som har spilt i mange år på det norske juniorlandslaget og høstet enorme triumfer der. Han har vunnet junior-VM 2 ganger, og har også to sølv og en bronse fra junior-VM. Han har vunnet Junior-EM og harogså der 2 bronse. Han har vunnet 4 junior-NM (Norgesmesterskap) - ingen i landet har flere enn det! Han har bronse fra NM i Mix og NM par og har vunnet kretsmesterskap 7 ganger. I tillegg har han mer enn 20 topp-3-plasseringer i store nasjonale turneringer i de senere årene. Til tross for sin unge alder er han allerede nå Norsk Stormester i bridge. Han er dermed en slags "bridgens Magnus Carlsen", for å si det slik!

Som bridgelærer vet han nøyaktig hva som skal til for å få nybegynnere til å forstå bridge. Han er stillfarende, rolig og avbalansert, og elevene trives meget godt sammen med ham. Vi er veldig glade for at Kristoffer er så interessert i både rekruttering og i det å forsøke å gjøre andre bedre i bridge.

Geir Olav Fuglem

Geir Olav Fuglem er utdannet siviløkonom og har jobbet med økonomi og finans i snart 30 år. Han er dessuten kasserer og nestleder i NBF Oslo Krets, paraplyorganisasjonen for alle bridgeklubbene i Oslo.

Han har spilt bridge siden han var 12 år gammel, og var på slutten av 1980-tallet en meget aktiv "hobby"-spiller i miljøet rundt Handelshøyskolen i Bergen, der han var med på å bygge opp en aktiv bridgeklubb på skolen med 15-20 bord om kvelden. Sammen med en annen makker og ildsjel drev han intens kursaktivitet i studentmiljøet. Han er en meget dedikert og dyktig bridgelærer, som spesielt interesserer seg for rekruttering til bridgen i Oslo og undervisning for begynnere. Han har en lun og god måte å være på og mange elever har nevnt at de er meget fornøyde med hans innsats.

Geir Olav er også en av dem som underviser på "Miniseminar" i forkant av Bridgeskolens spillekvelder hver tirsdag gjennom Bridgesenteret BK i kretsens lokaler. Der utdanner han begynnerne videre, sik at de hele tiden utvikler seg i takt med sine evner og egenskaper. Han er ett eneste stort aktivum for hele Oslo-bridgen!

Leif-Erik Hoel Stabell

Leif-Erik Hoel Stabell er en meget ung mann med et kjempestort hjerte for bridgen. Han har sin unge alder til tross markert seg som en utmerket pedagog, som meget lett får en fantastisk god kontakt med sine elever.

Leif-Erik er utdannet "Bachelor of liberal Arts and Sciences" og har dessuten et Internasjonalt Baccaalauriat i beltet. Som sønn av en av Norges beste spillere, Tolle Stabell kan man trygt si at han nærmest fikk bridgen inn med "farsmelken".

Leif-Erik er Bridgeskolens ansikt utad når det gjelder oppfølgingen av kursene gjennom Bridgesenteret BK, der han hver eneste tirsdag avholder gratis "miniseminar" for alle de uerfarne spillerne som er interessert i å lære mer, og kjører turnering etterpå i flere puljer. Flere av seminarene har han initiert og forfattet selv.

Leif-Erik er entusiastisk, dynamisk rolig og elegant, og hans undervisning er alltid preget av et naturlig godt humør, en overbevisende formidlingsevne og en sylskarp sans for nyansering i bridge. Det er nesten synd å si det, men svært mange av hans elever nærmest forguder ham! Vi er meget glad for at han bruker sine evner og anlegg på bridgen!

Tor Inge Iversen

Tor Inge Iversen er pensjonert nå, men var tidligere Orlogskaptein i den Kongelige Norske Marine.

Tor Inge har i svært mange år vært leder for en av landets beste klubber, Bridgekameratene, som spiller i Bridgesenteret hver torsdag hele sesongen gjennom. Han har også vært kretsformann for NBF Oslo Krets, og han har i mange år undervist ved Bridgeskolen.

Han har et behagelig og jovialt vesen og en hyggelig og engasjerende måte å være på. Han har oppnådd meget gode resultater med sine elever. Han har et hjerte for bridgen som ingen andre, og tar svært gjerne i et tak alle de stedene der dette trengs. Han har i det hele tatt svært tungt for å si "nei" når han blir bedt om hjelp, uansett hva det skulle være.

Tor Inge er også utdannet turneringsleder, og aktiv sådan i Bridgesenteret, der han også gjør en fremragende jobb. Han er en utmerket kokk, og av og til er det han som står for maten som serveres på Bridgesenteret hver torsdag. Han er en racer på data, noe som ikke minst har kommet Bridgesamfunnet til gode.

 

Meld deg til bridgekurs i dag! Det vil du aldri angre på!

BRIDGE ER GØY!!

Bridge er et riktig festlig spill for alle mennesker i alle aldre. Spillet er like morsomt uansett hvilket nivå utøveren ligger på. Mer enn 400 000 nordmenn spiller bridge mer eller mindre regelmessig. 15 000 av dem er registrerte medlemmer av Norsk Bridgeforbund (NBF) og ca. 600 av disse er organisert i vår bridgekrets, som heter NBF Oslo. I Norge finnes det ca 650 bridgeklubber, spredt over hele landet 20 av disse holder til i Oslo.Bridge er en tankesport - et spill som det tar noen uker å lære, men som det tar et helt liv å mestre. Derfor kunne bridge faktisk vært et eget studium ved universitetet. For mange bridgespillere er bridge så altoppslukende at man kan si at det er noe å strebe etter. Det finnes en lang rekke ferdigheter som krever mye oppmerksomhet, og for noen er bridgen i seg selv derfor noe å leve for.

TURNERINGSBRIDGE ER UTVIKLENDE!

Bridge er et morsomt spill, og det er også uhyre interessant og lærerikt. Hva slags personlige egenskaper ønsker du å trene opp? Det finnes faktisk nesten ikke en eneste personlig egenskap du ønsker å trene opp som ikke er i aktiv bruk hos en bridgespiller, og disse blir systematisk trenet opp hver eneste gang du spiller bridge: konsentrasjon, logikk, psykologi, hukommelse, regneferdighet, planlegging, tålmodighet, osv. osv. Nettopp fordi du lærer deg til å konsentrere deg og til å trekke logiske slutninger av alt som skjer, er bridgen et utrolig velegnet verktøy for skoleungdom og studenter som ønsker å høyne sin egen prestasjonsevne, absorbere mer læring og øke innlæringstakten. Du kan spille bridge så lenge du lever, og et særtrekk som kanskje gjør bridgen til den hjernesporten den er, er at man omtrent ikke kan finne et eneste senilt menneske i bridgemiljøet. Bridgen bidrar til at hjernen holdes i kontinuerlig aktivitet, og dermed unngår du at dine tanker dovner hen når du begynner å komme i moden alder.

BRIDGE ER EN SOSIAL SPORT!

Bridgen trosser alle kjente barrierer, det være seg kjønn, alder, trosretning, sosiale forskjeller eller politiske meningsforskjeller. I bridgens verden er det ingen som spør om hva du arbeider med, hvor rik du er eller hvilken sosial bakgrunn du har. Det eneste og viktigste er at du kan spille sammen med en annen, som også liker å spille bridge. I bridgens verden er vi alle like. Bestefar spiller med barnebarnet, arbeideren med arbeidsgiveren, menn med kvinner og muslimer med jøder. Tverrsosial er kanskje det rette ordet? Både nasjonalt og internasjonalt bryter derfor bridgen ned alle kjente murer, og er derfor en svært positiv aktivitet for alle. Når du spiller bridge, knytter du samtidig sosiale forbindelser til menneskene rundt deg. I og med at man må være to for å spille sammen, krever bridgen noe sosialt av deg. Til gjengjeld vil du få stadig nye venner i et kunnskapsrikt, pulserende og aktivt sosialt miljø.Dette kan være svært nyttig for mennesker i alle aldre, men spesielt eldre, som kanskje mister noe av sin sosiale omgangskrets etter hvert, vil kunne dra nytte av de ekstreme sosiale mulighetene som bridgen bringer med seg. Alderdom er ikke lenger synonymt med ensomhet når du har bridge som hobby.

ALLE KAN LÆRE

å spille bridge. Det spiller ingen rolle hvor ung eller gammel du er. Alle kan naturligvis ikke komme like langt, men det er faktisk kun din egen interesse og motivasjon som avgjør hvor god DU kan bli. Når du har lært å spille bridge, har du en hobby som vil oppta deg for resten av livet. Du vil stadig møte nye utfordringer ved det grønne bord, og du vil holde deg åndsfrisk og klartenkt også i alderdommen. For mange er bridge langt mer enn et spill. For noen er bridgen en måte å leve på i et vennlig og fordomsfritt miljø, der sosiale behov tilfredsstiller seg selv, og der man stadig treffer nye og interessante mennesker. Bridge som hobby krever så mye konsentrasjon om det man driver med i øyeblikket at for noen vil bridgekvelden være en kjærkommen avkobling fra jobb, slit, mas og stress i hverdagen.

DERFOR

bør du melde deg på til bridgekurs, jo før, jo heller. Bridgeskolen og Bridgesenter Vest (og Røa Formiddagsbridge) gir deg et sosialt holdepunkt og introduserer deg inn i Oslos bridgeverden.

Bridge er en av de sosiale grunnferdighetene. Bare tenk hvor hyggelig det vil være å kunne svare "ja", når noen ber deg til bridge!

Livet er kort! Spill bridge!
Meld deg til kurs NÅ!
Velkommen til bridgekurs ved Bridgeskolen!