Litt øvet - Innhold

Kurset er en fortsettelse fra begynnerkurset og beregnet på deltakere som kan litt bridge og gjerne har spilt litt hjemme. Her ser vi nærmere på teknikker som vil gjøre deg til en bedre bridgespiller. Målet er at du skal være godt rustet til å prøve deg i en bridgeklubb.

© 2022 NBF Oslo
post@bridgeskolen.no