VELKOMMEN TIL BRIDGESKOLEN!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev ved Bridgeskolen. Vi er ganske sikre på at vi skal få deg til å trives her hos oss. Les litt videre, så vil du finne ut hvorfor bridge er en aktivitet som nettopp du vil kunne ha varig glede av hele resten av livet ditt.  

Kursene vil bli avholdt i: Bridgesenteret, Lørenveien 68 .

Lokalene ligger nederst i Lørenveien mot Økernsenteret. For de som husker gamle "Obs"/Coop som nå er revet, så ligger lokalene på motsatt side av Lørenveien for der hvor Obsen var i form av ei høyblokk med bl.a. Hafslund og Cillion skrevet på veggen høyt oppe mot Syd. Det er 3-4 min gange fra Økern t-bane stasjon og kanskje et par minutter mer fra Løren t-bane stasjon. T-banelinjene som går til Økern er nr. 4 til Vestli og nr. 5 til Vestli. De viktigste busslinjene som går forbi er nr. 23 og nr. 24. SE KART PÅ BILDE 1 NEDENFOR!

Gratis gjesteparkeringsplasser finnes i "sirkelen" foran inngangspartiet - dere trenger ikke noen spesielle adgangstegn el.l. SE KART PÅ BILDE 2 NEDENFOR!

Kart

foto

Det er viktig at du leser dette!

Hverdagskursene varer i 6 uker, 2,5 timer hver uke og koster kr. 1500,- pr. person. Datoen i venstre felt angir fremmøte 1. gang. Du bør møte fram minst 10 minutter før start. Vi har ingen undervisning i skolenes høst- og vårferie.

Betaling (kr. 1500,-) gjøres ved fremmøte første gang (helst kontant, VIPPS til: 82599 eller bankoverføring til 6038.15.29021). Vi tar IKKE kredittkort.

Weekend-kursene tar kun 2 dager (lørdag og søndag fra kl. 11-16.30). Du bør møte fram minst 10 minutter før start. Prisen er den samme som for de andre kursene. Vi er faktisk den eneste bridgeskolen i landet som kan lære deg bridge på 2 dager!

NB: Ungdom under 30 år vil få støtte fra NBF Oslo , og får kurset for halv pris! Det er derfor viktig at du oppgir alderen din i påmeldingen. Kursavgiften for alle kurs inkluderer undervisning, kurshefte og alt materiell.

Alle som melder seg på vil få en bekreftelse innen noen få dager. Dersom du ikke hører noe mer enn dette, kommer kurset til å gå som planlagt. Hvis du ikke skulle motta noen bekreftelse, bør du først sjekke søppelposten din (junk mail), og hvis du ikke finner bekreftelsen der, bør du ringe til Bridgeskolen: 92 44 30 50.

Du må selv finne ut hvilket kurs som passer for deg. Er du på feil kurs, vil du GRATIS kunne bytte til et annet kurs når som helst i samme semester.

Ikke alle kursene vil bli avholdt (avhengig av påmeldingen). Noen av dem vil bli avlyst når det er for få deltagere (dvs. færre enn 4). Hvis du vet at du vil gå kurs, og vet hvilket kurs du skal gå, bør du derfor melde deg på så snart du bare kan. Hvis du venter, kan det kurset du ønsker å delta på bli avlyst fordi du ikke var tidsnok ute.

Kurs som blir avlyst vil ha "Avlyst" i kommentarfeltet (NB!) til høyre. Slik avlysing vil bli sendt ut på mail til de påmeldte torsdagen før kurset skal starte, med info om hvilke kurs som vil holdes, slik at de påmeldte får anledning til å melde seg til et kurs som blir avholdt.

Etter kurset vil deltagerne bli invitert til å spille bridge i Bridgeskolens oppfølgingsklubb, Bridgesenteret BK, der de vil få videre opplæring (gratis miniseminar) og oppfølging av kvalifiserte bridgeærere.

Alle kurs er beskrevet i detalj når du trykker på kursknappene rett under Bridgesenterets logo (gul skrift på rød linje). Hvis du har betalt for ett kurs, får du anledning til å repetere gjennom å gå det samme kurset GRATIS en annen gang i det samme semesteret. Du kan også bytte dag/tid uten å si ifra. Forutsetningen er naturligvis at det kurset du bytter til blir avholdt. (Sjekk avlystfeltet på denne nettsiden)

Alle de spørsmål du måtte ha omkring kursene er ellers besvart under FAQ (Frequently asked questions) rett under denne info.

 

NB! FAQ (Frequently asked questions): (Spørsmål som de fleste stiller seg)

Trykk her!

 

GRATIS Miniseminar: Kom når du vil!

Som et ledd i videreutdannelsen av våre nye bridgespillere avholder Bridgeskolen Miniseminar hver eneste tirsdag fra kl. 17.00 til 17.45. Undervisningen foregår i Lørenveien 68. Her vil det bli seminar på to forskjellige nivåer, Det ene (Lærer: Geir Olav Fuglem) er for de som nylig har gått nybegynnerkurs og som er interesserte i mer teori, og det andre (Lærer: Leif-Erik Hoel Stabell) er for dem som har spilt litt lenger.

Seminarene er gratis, og du kan velge selv hvilket du ønsker å besøke. Under finner du planen for første halvår 2017. Det kan bli noe forandring i planene, grunnet uforutsette hendelser, men hvis du ønsker å følge med, gå inn på Facebook-sidene til enten Bridgeskolen eller Bridgesenteret BK, for der vil vi holde dere orientert.

Rett etter hvert seminar, kl. 18.00 vil vi sette i gang en bridgeturnering i minst to puljer; den ene for de helt ferske og den andre for de som har noe erfaring i bridge. Alle som møter fram vil være sikre på å få spille. Turneringsledere vil være to av Bridgeskolens lærere, Leif-Erik Hoel Stabell og Kristoffer Hegge, så du er i meget trygge hender.

Spilling i Bridgesenteret BK (Lørenveien 68) :

Spilling i Bridgesenteret BK, Lørenveien 68: (Bridgeskolens oppfølgingstilbud)
Dag Tid Aktivitet:
Tirsdag 17.00-27.45 Gratis Mini-seminar. Undervisning av Leif-Erik Hoel Stabell (litt øvede) og Geir Olav Fuglem (begynnere) i regi av Bridgeskolen. Emnene blir offentliggjort på Bridgeklubbens facebook-side: https://www.facebook.com/groups/329271357422917
Tirsdag 18.00-21.00 Bridgesenteret BK : Åpen turnering for alle spillere i minst 2 puljer. Den mest erfarne gruppen spiller 24 spill, den neste gruppen 15 spill, og de som kommer rett fra begynnerkurs spiller det antall spill de greier å komme gjennom. Alle som kommer får spille! Vi garanterer at du får deg makker hvis du ikke nyter medbragt. Klubbens forstandere er Leif-Erik Hoel Stabell, Kristoffer Hegge, Geir Olav Fuglem og Tor Inge Iversen.

 

Lørdagsseminaret våren 2018: Påmelding gjennom linken til høyre for logoen på toppen av siden.

Hvis 4 deltagere eller flere melder seg på, blir det seminar!

Dato Emne Innhold
Lørdag 20. januar 2018:

Spilleføring i NT

Honnørstikk. Langfargestikk. Viktighetene av å ha "Tempo". Primærplanlegging ved spilling av NT-kontrakter. Problemer du møter som spillefører: Innkomster, blokkering, dukking (lasjering), kommunikasjon og påspill til stikk 1. Spilleplanlegging. Sannsynligheter. I dette seminaret vil du lære hvordan du skal legge en spilleplan før du spiller på til stikk 1. Du vil lære omstikktyper og om hvordan du skal utvikle og godspille dine stikk før motparten får tatt sine. Du vil dessuten lære hvordan du skal lete etter mulige problemer og finne løsninger på dem før du begynner å spille kontraktene.
Lørdag 27. januar 2018:
Spilleføring i farge
Honnørstikk. Langfargestikk. Stjelestikk. Den gyldne tilpasning. Tapertelling. Spilleplan. Uttrumfing. Hva kan du bruke trumffargen til? Kommunikasjon mellom hendene. Kommunikasjon mellom motpartens hender. Trumfmatt. Reverse Dummy. Kryssstjelinger. Avoidance play. I dette seminaret vil du lære forskjellene mellom det å spille NT-kontrakter og det å spille fargekontrakter. Du vil få kunnskaper om hva du skal lete etter når du har en ekstra stikktype (trumf). Du vil dessuten få gjennomgått noen teknikker som vil forbedre din spilleføring og dermed ditt stikkpotensiale radikalt.
Lørdag 17. februar 2018:
Utspill mot NT

Planlegging av utspillene. Forberedelser i meldefasen. meldinger som genererer gode utspill. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. "Lesing" av meldingsforløpet. Utspill mot NT-kontrakter. Tempogevinster og tempotap. Utspillet er en av de viktigste fasene i bridge, for i utspillet legger du grunnlaget for det som kan bli enten et godt planlagt og gjennomført motspill eller du bereder grunnen for en katastrofe, slik at alle poengene går til motparten. På dette seminaret vil du lære deg å gi info til makker om hvor han kan finne deg når han skal spille ut. Du vil videre lære å forstå hva motparten sitter med på bakgrunn av deres meldinger.

Lørdag 24. februar 2018:
Utspill mot farge

Planlegging av utspillene. Forberedelser i meldefasen. Meldinger som genererer gode utspill. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. Passivt forsvar vs. aktivt forsvar. "Lesing" av meldingsforløpet. Utspill mot fargekontrakter. Når skal det trumf ut og når skal det ikke trumf ut? Alle motspill starter med utspillet, og siden du sitter imot i 50 % av alle spill, mens du bare er spillefører i 25 % av spillene, sier det seg selv at dette er viktig. Det er i utspillet de fleste motspill blir vunnet eller tapt.

 

Lørdag 3. mars 2018:
Motspill mot NT
Markeringer: Styrkekast, Fordelingskast, Lavinthal. Når bruker du hvilken type kast. Hvordan skal du kaste for å greie å gi makker informasjon om hva du sitter med og hvor du har det? Honnørmarkeinger. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Smith Peter. Motspillet er det vanskeligste i bridge, men likevel det viktigste, siden du spiller 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i 50% av alle spillene du spiller. På dette seminaret lærer du å sette alle markeringer i system, når du skal bruke hvilke kast og hva du skal lete etter når makkeren din legger en eller annen type markering. Gjennom å telle ut hva spilleføreren har, vil du lære å unngå å kaste kort som du absolutt ikke må kaste, og på denne måten vil du få flere stikk i motspillet enn du har fått hittil. Honnørstikk og langfargestikk.
Lørdag 17. mars 2018:

Motspill mot farge

Markeringer. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Trumfekko. Motspillet er det vanskeligste i bridge, men likevel det viktigste, siden du spiller 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i 50% av alle spillene du spiller. Motspill i farge er totalt forskjellig fra motspill mot NT, for i fargekontrakt har man en stikktype mere på grunn av trumffargen, nemlig trumfstikk. Kortfargestikk. Hva bør du satse på i motspillet?
Lørdag 24. mars 2018:
Innmeldinger
Defensiv strategi. Hvorfor skal man melde inn? Innmeldingstyper: Enkel innmelding, Innmelding 1NT, Opplysende dobling, Tofargeinnmeldinger, Sperreinnmeldinger. Balansering i 4. hånd. Telling av spillestikk og tapere. Svar på makkers innmeldinger og aksjoner. På dette seminaret lærer du de viktigste forutsetningene for å kunne være med i et meldingsforløp der motparten har åpnet. Det er nemlig farlig å melde seg på, men dersom man gjør det basert på "riktige" forutsetningene, kan faremomentet reduseres betraktelig, og poenghøsten ved bridgebordet vil trolig bli vesentlig bedre.
Lørdag 7. april 2018:
Doblinger

Opplysende doblinger. Svar på opplysende doblinger. Straffedoblinger. Negative doblinger. Utspillsdoblinger. Lightner-doblinger. Dobling av NT-meldinger. Responsive doblinger. Supportdoblinger. Redoblinger (SOS og styrkevisende). På dette seminaret lærer du hva som er forskjellen på de forskjellige doblingstypene, i hvilke situasjoner du skal bruke hvilken type doblinger og hvordan den andre hånden skal forholde seg til dine doblinger.

Lørdag 14. april 2018:

I slemsonen:

Cuebids. Svar på Cuebids. Minisplinter. Svar på Minisplinter. Splinter. Svar på Splinter. Stenbergs 2NT. Svar på Stenbergs 2NT. Roman Key Card Blackwood. På dette seminaret lærer du deg å bruke et langt større repertoir når du begynner å nærme deg slemsonen. Du vil også lære hvordan du får vite når det er riktig å gå videre og når det er riktig å stoppe under slem. Forutsetningene for slemspill ligger i tilpasning og dessuten i hvor godt kortene på den ene hånden passer sammen med kortene på den andre. Du vil lære når du skal "gå på" og når du skal "legge av".
Lørdag 21. april 2018:
Safety Play
Safety play er det vi kaller den måten å behandle en fargekombinasjon på som gir størst sjanse for å vinne et visst antall stikk i fargen uten å ta hensyn til eventuelle overstikk. Det finnes i bridgen to typer spillere. Det er de ”heldige”, som kortene nesten alltid sitter bra for, og som stadig tar vellykkede finesser, og det er de som har tatt seg besværet å sette seg inn i Safety-teknikker. Slike Safety Plays har ofte som utgangspunkt å unngå å tape mer enn ett stikk (av og til to) i en bestemt farge. Man kan derfor si det slik at den riktige måten å behendle en farge på er avhengig av hvor mange stikk du trenger i fargen. Du kan da enten spille på å vinne maksimum antall stikk (som i par-bridge), eller du kan spille ”safe” for å sikre deg det antall stikk som er nødvendig for å vinne kontrakten. Safety Play er den måten vi ofte tenker på når vi spiller lagbridge, der overstikkene ikke teller alt for meget. Hele hensikten med Safety Play er å unngå nederlag i kontrakter hvor det er mulig å unngå nedelag. På dette seminaret vil du lære deg fargebehandling, og hvordan du skal tenke for ikke å miste stikk i en farge som du ikke trenger å miste.
Lørdag 28. april 2018:

"Enda Chansen"

Safety play er det vi kaller den måten å behandle en fargekombinasjon på som gir størst sjanse for å vinne et visst antall stikk i fargen uten å ta hensyn til eventuelle overstikk. Det finnes i bridgen to typer spillere. Det er de ”heldige”, som kortene nesten alltid sitter bra for, og som stadig tar vellykkede finesser, og det er de som har tatt seg besværet å sette seg inn i Safety-teknikker. Slike Safety Plays har ofte som utgangspunkt å unngå å tape mer enn ett stikk (av og til to) i en bestemt farge. Man kan derfor si det slik at den riktige måten å behendle en farge på er avhengig av hvor mange stikk du trenger i fargen. Du kan da enten spille på å vinne maksimum antall stikk (som i par-bridge), eller du kan spille ”safe” for å sikre deg det antall stikk som er nødvendig for å vinne kontrakten. Safety Play er den måten vi ofte tenker på når vi spiller lagbridge, der overstikkene ikke teller alt for meget. Hele hensikten med Safety Play er å unngå nederlag i kontrakter hvor det er mulig å unngå nedelag. På dette seminaret vil du lære deg fargebehandling, og hvordan du skal tenke for ikke å miste stikk i en farge som du ikke trenger å miste.

Lørdag 5. mai 2018:
Spilleføring: Eliminasjon og Avoidance Play

Eliminasjon er det samme som å fjerne. På dette seminaret lærer du hvordan du skal eliminere enkelte farger, slik at motparten blir tvunget til å spille de fargene du ønsker at de skal spille når det passer for deg, med andre ord: de må spille slik at det gir deg en favør og dermed ekstrastikk. Du lærer dessuten hvordan du skal spille for å holde den "farlige" hånden ute av spill, slik at du ikke får gjennomspill i en farge som ikke tåler det.

Lørdag 26. mai 2018:

XYNT, XYZ og

Supportdoblinger

Alle bridgespillere av noe kaliber benytter disse offensive konvensjoner. XYNT og XYZ er en metode man bruker til å skape et kunstig utgangskrav på, og som setter deg i stand til å invitere til utgang allerede på 2-trinnet. Supportdoblinger gjør at du får mye bedre styring på majortilpasningen når motparten melder inn.

Lørdagsseminaret er et bridgeseminar for dem som kan litt mere enn det helt nødvendige. Det dreier seg om undervisning og trening i spesialemner. Ofte vil dette være problemområder som de fleste spillerne har et uklart eller intet forhold til, som f.eks. Utspill, kast satt i system, spilleføringsproblematikk, slemmeldinger, moderne meldeteori, etc. Seminaret går lørdager fra kl. 11.00 til kl. 14.00, på utvalgte lørdager i nneværende halvår. Undervisningen koster kr. 400,- pr gang (1/2 pris for ungdom under 25 år), og foregår på Bridgesenteret, Lørenveien 68. Betaling skjer cash, og på stedet. Forhåndspåmelding gjennom egen påmeldingsknapp til høyre for Bridgeskolens logo.

 

Bridgeskolens lærere:
Tommy Sandsmark

Tommy Sandsmark er leder for Bridgeskolen. Han har pedagogisk faglig bakgrunn og har undervist som adjunkt i mer enn 20 år i skoleverket, de fleste av disse årene som språklærer i den videregående skolen. Han har drevet Bridgeskolen helt siden 1977. Han har konstruert og forfattet 3 bridgesystemer ("Short Minor", "Puppet" og "BUK" (Best Uten Kort)! Tommy er nå pensjonist, men jobber likevel som Bridgeredaktør i Aftenposten, driver Bridgeskolen og Bridgesenteret BK. Han er arkitekten bak alle kursenes og seminarenes pedagogiske læremidler.

Tommy har i mange år vært en av riktig få free-lance profesjonelle i bridge, var med på å starte Bridge i Norge (BIN), som han eide og redigerte i 15 år. Han har drevet sitt eget pressebyrå i mer enn 20 år og supplert mellom 20 og 30 aviser over hele landet med en daglig bridge- og en daglig kryssord-spalte. Han har vært leder for bridgelærerutdanningskomitéen i Norsk Bridgeforbund, sittet i styret i NBF, har 25 år i kretsstyret (hvorav 9 som nestformann) og 25 år i styret for IBPA, hvorav 8 år som President. Han er en erfaren bridgejournalist, turneringsleder, bridgelærer og spiller, og blir av mange ansett som å være "Mr. Bridge" i Norge. Han var flere ganger nr. 2 såvel i Oslomesterskapet som i Norgesmesterskapet i Bridge, ble Sør-Afrikansk Team Champion i 2011 og har mer enn 80 turneringsseire bak seg.

Tommy er æresmedlem i sin bridgeklubb Bridgekameratene, æresmedlem i NBF Oslo (en av 2 innehavere av kretsens hederstegn), æresmedlem i NBP (Norsk Bridge Presse) og ærespresident i IBPA (International Bridge Press Association). Han har fått mer enn 30 priser i inn- og utland for sin journalistikk, og er Norsk Stormester i bridge.

Kristoffer Hegge

Kristoffer Hegge er en meget ung mann, men hans bridgekunnskaper er udiskuterbare.Han kommer opprinnelig fra Snåsa i Trøndelag, der han var bridgelærer ved adskillige kurs. Han jobber nå i Databransjen på Fornebu ved Oslo.

Kristoffer er en helt usedvanlig god spiller, som har spilt i mange år på det norske juniorlandslaget og høstet enorme triumfer der. Han har vunnet junior-VM 2 ganger, og har også to sølv og en bronse fra junior-VM. Han har vunnet Junior-EM og harogså der 2 bronse. Han har vunnet 4 junior-NM (Norgesmesterskap) - ingen i landet har flere enn det! Han har bronse fra NM i Mix og NM par og har vunnet kretsmesterskap 7 ganger. I tillegg har han mer enn 20 topp-3-plasseringer i store nasjonale turneringer i de senere årene. Til tross for sin unge alder er han allerede nå Norsk Stormester i bridge. Han er dermed en slags "bridgens Magnus Carlsen", for å si det slik!

Som bridgelærer vet han nøyaktig hva som skal til for å få nybegynnere til å forstå bridge. Han er stillfarende, rolig og avbalansert, og elevene trives meget godt sammen med ham. Vi er veldig glade for at Kristoffer er så interessert i både rekruttering og i det å forsøke å gjøre andre bedre i bridge.

Geir Olav Fuglem

Geir Olav Fuglem er utdannet siviløkonom og har jobbet med økonomi og finans i snart 30 år. Han er dessuten kasserer og nestleder i NBF Oslo Krets, paraplyorganisasjonen for alle bridgeklubbene i Oslo.

Han har spilt bridge siden han var 12 år gammel, og var på slutten av 1980-tallet en meget aktiv "hobby"-spiller i miljøet rundt Handelshøyskolen i Bergen, der han var med på å bygge opp en aktiv bridgeklubb på skolen med 15-20 bord om kvelden. Sammen med en annen makker og ildsjel drev han intens kursaktivitet i studentmiljøet. Han er en meget dedikert og dyktig bridgelærer, som spesielt interesserer seg for rekruttering til bridgen i Oslo og undervisning for begynnere. Han har en lun og god måte å være på og mange elever har nevnt at de er meget fornøyde med hans innsats.

Geir Olav er også en av dem som underviser på "Miniseminar" i forkant av Bridgeskolens spillekvelder hver tirsdag gjennom Bridgesenteret BK i kretsens lokaler. Der utdanner han begynnerne videre, sik at de hele tiden utvikler seg i takt med sine evner og egenskaper. Han er ett eneste stort aktivum for hele Oslo-bridgen!

Leif-Erik Hoel Stabell

Leif-Erik Hoel Stabell er en meget ung mann med et kjempestort hjerte for bridgen. Han har sin unge alder til tross markert seg som en utmerket pedagog, som meget lett får en fantastisk god kontakt med sine elever.

Leif-Erik er utdannet "Bachelor of liberal Arts and Sciences" og har dessuten et Internasjonalt Baccaalauriat i beltet. Som sønn av en av Norges beste spillere, Tolle Stabell kan man trygt si at han nærmest fikk bridgen inn med "farsmelken".

Leif-Erik er Bridgeskolens ansikt utad når det gjelder oppfølgingen av kursene gjennom Bridgesenteret BK, der han hver eneste tirsdag avholder gratis "miniseminar" for alle de uerfarne spillerne som er interessert i å lære mer, og kjører turnering etterpå i flere puljer. Flere av seminarene har han initiert og forfattet selv.

Leif-Erik er entusiastisk, dynamisk rolig og elegant, og hans undervisning er alltid preget av et naturlig godt humør, en overbevisende formidlingsevne og en sylskarp sans for nyansering i bridge. Det er nesten synd å si det, men svært mange av hans elever nærmest forguder ham! Vi er meget glad for at han bruker sine evner og anlegg på bridgen!

Tor Inge Iversen

Tor Inge Iversen er pensjonert nå, men var tidligere Orlogskaptein i den Kongelige Norske Marine.

Tor Inge har i svært mange år vært leder for en av landets beste klubber, Bridgekameratene, som spiller i Bridgesenteret hver torsdag hele sesongen gjennom. Han har også vært kretsformann for NBF Oslo Krets, og han har i mange år undervist ved Bridgeskolen.

Han har et behagelig og jovialt vesen og en hyggelig og engasjerende måte å være på. Han har oppnådd meget gode resultater med sine elever. Han har et hjerte for bridgen som ingen andre, og tar svært gjerne i et tak alle de stedene der dette trengs. Han har i det hele tatt svært tungt for å si "nei" når han blir bedt om hjelp, uansett hva det skulle være.

Tor Inge er også utdannet turneringsleder, og aktiv sådan i Bridgesenteret, der han også gjør en fremragende jobb. Han er en utmerket kokk, og av og til er det han som står for maten som serveres på Bridgesenteret hver torsdag. Han er en racer på data, noe som ikke minst har kommet Bridgesamfunnet til gode.

 

Meld deg til bridgekurs i dag! Det vil du aldri angre på!

BRIDGE ER GØY!!

Bridge er et riktig festlig spill for alle mennesker i alle aldre. Spillet er like morsomt uansett hvilket nivå utøveren ligger på. Mer enn 400 000 nordmenn spiller bridge mer eller mindre regelmessig. 15 000 av dem er registrerte medlemmer av Norsk Bridgeforbund (NBF) og ca. 600 av disse er organisert i vår bridgekrets, som heter NBF Oslo. I Norge finnes det ca 650 bridgeklubber, spredt over hele landet 20 av disse holder til i Oslo.Bridge er en tankesport - et spill som det tar noen uker å lære, men som det tar et helt liv å mestre. Derfor kunne bridge faktisk vært et eget studium ved universitetet. For mange bridgespillere er bridge så altoppslukende at man kan si at det er noe å strebe etter. Det finnes en lang rekke ferdigheter som krever mye oppmerksomhet, og for noen er bridgen i seg selv derfor noe å leve for.

TURNERINGSBRIDGE ER UTVIKLENDE!

Bridge er et morsomt spill, og det er også uhyre interessant og lærerikt. Hva slags personlige egenskaper ønsker du å trene opp? Det finnes faktisk nesten ikke en eneste personlig egenskap du ønsker å trene opp som ikke er i aktiv bruk hos en bridgespiller, og disse blir systematisk trenet opp hver eneste gang du spiller bridge: konsentrasjon, logikk, psykologi, hukommelse, regneferdighet, planlegging, tålmodighet, osv. osv. Nettopp fordi du lærer deg til å konsentrere deg og til å trekke logiske slutninger av alt som skjer, er bridgen et utrolig velegnet verktøy for skoleungdom og studenter som ønsker å høyne sin egen prestasjonsevne, absorbere mer læring og øke innlæringstakten. Du kan spille bridge så lenge du lever, og et særtrekk som kanskje gjør bridgen til den hjernesporten den er, er at man omtrent ikke kan finne et eneste senilt menneske i bridgemiljøet. Bridgen bidrar til at hjernen holdes i kontinuerlig aktivitet, og dermed unngår du at dine tanker dovner hen når du begynner å komme i moden alder.

BRIDGE ER EN SOSIAL SPORT!

Bridgen trosser alle kjente barrierer, det være seg kjønn, alder, trosretning, sosiale forskjeller eller politiske meningsforskjeller. I bridgens verden er det ingen som spør om hva du arbeider med, hvor rik du er eller hvilken sosial bakgrunn du har. Det eneste og viktigste er at du kan spille sammen med en annen, som også liker å spille bridge. I bridgens verden er vi alle like. Bestefar spiller med barnebarnet, arbeideren med arbeidsgiveren, menn med kvinner og muslimer med jøder. Tverrsosial er kanskje det rette ordet? Både nasjonalt og internasjonalt bryter derfor bridgen ned alle kjente murer, og er derfor en svært positiv aktivitet for alle. Når du spiller bridge, knytter du samtidig sosiale forbindelser til menneskene rundt deg. I og med at man må være to for å spille sammen, krever bridgen noe sosialt av deg. Til gjengjeld vil du få stadig nye venner i et kunnskapsrikt, pulserende og aktivt sosialt miljø.Dette kan være svært nyttig for mennesker i alle aldre, men spesielt eldre, som kanskje mister noe av sin sosiale omgangskrets etter hvert, vil kunne dra nytte av de ekstreme sosiale mulighetene som bridgen bringer med seg. Alderdom er ikke lenger synonymt med ensomhet når du har bridge som hobby.

ALLE KAN LÆRE

å spille bridge. Det spiller ingen rolle hvor ung eller gammel du er. Alle kan naturligvis ikke komme like langt, men det er faktisk kun din egen interesse og motivasjon som avgjør hvor god DU kan bli. Når du har lært å spille bridge, har du en hobby som vil oppta deg for resten av livet. Du vil stadig møte nye utfordringer ved det grønne bord, og du vil holde deg åndsfrisk og klartenkt også i alderdommen. For mange er bridge langt mer enn et spill. For noen er bridgen en måte å leve på i et vennlig og fordomsfritt miljø, der sosiale behov tilfredsstiller seg selv, og der man stadig treffer nye og interessante mennesker. Bridge som hobby krever så mye konsentrasjon om det man driver med i øyeblikket at for noen vil bridgekvelden være en kjærkommen avkobling fra jobb, slit, mas og stress i hverdagen.

DERFOR

bør du melde deg på til bridgekurs, jo før, jo heller. Bridgeskolen og Bridgesenter Vest (og Røa Formiddagsbridge) gir deg et sosialt holdepunkt og introduserer deg inn i Oslos bridgeverden.

Bridge er en av de sosiale grunnferdighetene. Bare tenk hvor hyggelig det vil være å kunne svare "ja", når noen ber deg til bridge!

Livet er kort! Spill bridge!
Meld deg til kurs NÅ!
Velkommen til bridgekurs ved Bridgeskolen!