top of page
test1.jpg

Kursene

 

BEGYNNER

Når kurset er ferdig, vil elevene ha lært de aller mest grunnleggende prinsipper i meldingene. Kursets mål er at elevene etter endt kurs skal kunne gjennomføre et helt spill og ha tilegnet seg de mest elementære kunnskaper om meldinger, utspill, spill og motspill. Du vil få utlevert et kurshefte. Innholdet i dette heftet vil danne grunnlaget for undervisningen.

Det spilles circa 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene. 

Etter endt kurs anbefaler vi å fortsette og spille så mye som mulig. Bridgeskolen har en egen bridgeklubb som heter Dampen BK hvor vi har en egen gruppe for de aller ferskeste. Der spiller vi miniturnering med instuktør som går rundt og hjelper. Tilbakemeldinger fra deltakere er at de synes det er  meget nyttig trening. Hver tirsdag klokken 18.00, man kan komme alene eller med makker, DAMPEN BK.

 

LITT ØVET

Kurset er en fortsettelse fra begynnerkurset og beregnet på deltakere som kan litt bridge og gjerne har spilt litt hjemme. Her ser vi nærmere på teknikker som vil gjøre deg til en bedre bridgespiller.  Stayman og overføringer etter 1NT behersker man  eller setter seg inn i før kursstart. Målet er at du skal være godt rustet til å hevde deg i bridgeklubben vår, DAMPEN BK.

VIDEREKOMMEN

Dette kurset er beregnet på de som har prøvd seg på ordinær klubbspilling en stund og som gjerne ønsker å utvikle seg . Vi går gjennom en del meldinger og konvensjoner, men motspill og spilleføring vektlegges.  Vi ser blant annet på motspillssignaler,  forskjellig type doblinger, planlegging av spill/motspill, eliminasjon og innspill,  og enkel skvisteori med mer. Hver fase av spillet kan  gjennomgås grundigere fordi deltakerens forkunnskaper er relativt gode. 

Alle kursene går over seks kveldsøkter i seks uker, eller én helg. Studenter får halv pris.

Oversikt over våre neste kurs finner du her.

20220727_133205.jpg
bottom of page